ungresurs.nu 2021-22

Under minst tio månader får du som praktikant möjlighet att arvoderat ta del av kyrkans och en församlings liv och verksamhet. Du får arbetsuppgifter som varierar beroende på vilken församling du blir placerad i. Vanligt förekommande är verksamheter som riktar sig till barn och unga men även körer, verksamhet för äldre, vaktmästaruppgifter etc. Du anger själv i din ansökan vilka typer av verksamheter du är intresserad av.
Du hittar all information här

För att antas som praktikant i ungresurs.nu behöver du vara nyfiken på att lära känna Svenska kyrkan, dess tro och liv samt dess yrken. Tidigare församlingserfarenhet är meriterande.

Nu behöver vi också församlingar som kan ta emot en praktikant
Praktikåret ungresurs.nu är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 och 25 år att göra en insats för medmänniskor inom Svenska kyrkan och dela en församlings tro och liv. Samtidigt är det en möjlighet för församlingen att få en extra resurs. En ung person, med nya idéer, kan bidra med ett utifrånperspektiv och berika församlingsarbetet.
ungresurs.nu är också en viktig möjlighet för rekrytering till yrken i Svenska kyrkan.
Läs mer här på ungresurs sida
Läs mer här om brevet som gått ut till Göteborgs stifts församlingar.

Ungresurs.nu är ett samarbete mellan Luleå stift, Göteborgs stift, Älvsby folkhögskola, Helsjön folkhögskola och Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift.