Migrationskurs

”Från främling till människa”

puzzel

Välkommen till en kurs med fokus på flyktingarbete, integration och inkludering, kultur– och religionsmöten, mänskliga rättigheter, fred– och försoning,
påverkansarbete och kampen för ett värdigt liv.
Kursen ger förutom kunskap, möten, engagemang och utveckling, också en möjlighet att arbeta som volontär i något av våra nya mångkulturella sammanhang.

En kurs för dig som:
• Redan idag är anställd eller ideellt engagerad eller önskar börja engagera dig inom föreningsliv, församling, organisation eller liknande sammanhang.
• Vill stärka din kompetens och vill få redskap för att möta människor från andra kulturer och arbeta för minskad främlingsfientlighet.
• Vill fördjupa din kunskap, för att förstå de strukturella och politiska system som formar vårt mångkulturella samhälle.

Kursinnehåll:
• Migrationens olika ansikten
• Flykting och asylpolitik, lagstiftning.
• Integration och inkludering – vad menar vi och hur når vi dit?
• Mänskliga rättigheter och kulturförståelse
• Redskap och metoder mot främlingsfientlighet
• Religionsmöten och interreligiös dialog.
• Med mera…

Metod:
Lärande genom samtal och dialog, studiebesök och föreläsningar. Samarbete och volontärarbete med föreningar, församlingar och organisationer.

Kurstid och upplägg:
Kursens omfattning: 50 %.
Kursen innehåller fyra inneveckor måndag – fredag våren 2018 på Älvsby folkhögskola, och däremellan distansstudier i kontakt med skolan och de andra deltagarna via nätverket FirstClass.
Kursen är CSN grundande.
Kostnad 2000 kr.

Kursplan
Innevecka 1
Kursstart.
Presentation och introduktion.
Vår omvärldsbild.
Migration och flyktingläger.
Migrationens olika ansikten. Flyktingkonventionen och asylpolitik.
Asylrätt. Kursdag med Rådgivningsbyrån.
Prova på – handledning.
Kulturkunskap/kulturförståelse.
Förberedelse för mellanperiodernas volontärarbete/ideellt arbete.

Innevecka 2
Mänskliga rättigheter.
Att leva på flykt.
Ensamkommande barn.
Studiebesök.
Psykosocialt stöd. Eventuell kursdag.
Prova på – handledning.
Kulturkunskap/kulturförståelse.
Förberedelse för mellanperiodernas volontärarbete/ideellt arbete.

Innevecka 3
Integration och inkludering.
Länsstyrelsens arbete.
Exempel på integrationsarbete.
Studiebesök eller kursdag.
Prova på – handledning.
Kulturkunskap/kulturförståelse.
Förberedelse för mellanperiodernas volontärarbete/ideellt arbete.

Innevecka 4
Arbete mot främlingsfientlighet.
Påverkansarbete – Hur fortsätter vi arbetet där vi är? Inspiration.
Religionens betydelse.
Studiebesök eller kursdag.
Prova på – handledning.
Kulturkunskap/kulturförståelse.
Förberedelse för mellanperiodernas volontärarbete/ideellt arbete.
Kursavslutning.

Boende:
Älvsby folkhögskola erbjuder dig som kursdeltagare att bo på folkhögskolan. Vi har i dagsläget begränsat antal rum. Polar Hotell i Älvsbyn erbjuder boende till ett bra pris. Som kursdeltagare vid Migrationskursen  har du rätt till ett förmånligt pris vid din bokning. Kontakta oss först.

Ansökning och antagningsvillkor:
Ansökan öppnar inom kort. Håll utkik!
Inga särskilda antagningsvillkor men vi vill ha ett personligt brev om varför du söker till utbildningen.
Du ansöker till utbildningen genom att fylla i ansökningsformuläret nedan. Kom ihåg det personliga brevet.

Kontaktperson:
Matilda Wiklund,
070-322 88 52
matilda.wiklund@afhs.nu


 

Från deltagarna vid Migrationskursen våren 2015:

Nana Karlsson (Medium)

Nana:
Innehållet var som en komplettering för mig. Jag tycker att kursen är så lärorik och inspirerande, samt kunskapshöjande som alla kan ta nytta av.

 

Amanda Berggren (Medium)Amanda:
Man får nya erfarenheter varje dag att ta med sig ryggsäcken!
Toppenbra kurslitteratur!
Intressant, lärorikt och varierat!

 

Maude Martinelle (Medium)

Maude:
Jag skulle absolut rekommendera andra att gå kursen, det har berikat mig och jag har fått mycket nya kunskaper.

 

Mika Tominaga (Medium)Mika:
Vi har haft många duktiga föreläsare och jag har fått lära mig mest av föreläsningarna plus mina volontärarbeten. Jag har lärt mig mycket mer än vad jag trodde. Jag har kontinuerligt fått inspiration och motivation under kursens gång.