Själavård för unga 2017

Själavård för unga våren 2017
höj kompetensen i arbetslaget

sjalavardforunga

Foto: PMB Media och Design

Allt fler unga mår dåligt och saknar vuxna att tala med. Luleå stift satsar därför
på en utbildning i själavård för unga.

Kursen har ett maxantal på 20 personer och kommer i möjligaste mån att fördelas
mellan församlingar och olika yrkeskategorier.

Kursplan

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha:
• Genom dialogisk samtalsträning fått tillgång till ett nytt verktyg för själa-
vårdande samtal med ungdomar samt ha provat detta i nya samtalsforum.
• Fördjupad kunskap om ungdomars livssituation, både generellt och i den
egna församlingen.
• Identifierat ungdomarnas mötesplatser i den egna församlingen.
• Identifierat vilka resurser som finns i den egna församlingen för att möta
ungdomar i själavårdande samtal.

Kursomfattning

Kursen omfattar sex dagar under fem olika tillfällen. Mellan dessa arbetar man
individuellt med uppgifter på nätet samt i dialog med de andra kursdeltagarna
och kursledningen. Kursen innehåller dialogisk samtalsträning, föreläsningar,
interaktiva seminarier samt självstudier av kurslitteratur.

Målgrupp

Gäller diakoner, pedagoger, präster och musiker som i sitt arbete möter ungdomar
i Skellefteå kontrakt i första hand. Fortsättning kommer under hösten och
framåt för de andra kontrakten.

Tid

Start 17-18 januari 2017, avslutning 9 maj 2017. Kursen omfattar 90 timmar
varav 42 timmar är gemensamma träffar och 48 timmar är studier på distans.
Deltagande förutsätter närvaro vid alla sex dagarna.

Kursdagar

1:a tillfället: 17-18 januari
2:a tillfället: 21 februari
3:e tillfället: 14 mars
4.e tillfället: 11 april
5:e tillfället: 9 maj
Alla dagar kl. 09.00–16.00 förutom första dagen då vi kör till 21.00

Plats

Stiftsgården i Skellefteå. Behöver du boende i samband med kursdagarna så
bokar du själv boendet på Stiftsgården eller något annat hotell.

Medverkande

Åsa Wiik Sandlund, stiftskonsulent, Luleå stift
Robert Koss, stiftsadjunkt, Luleå stift
Simon Jonsson, skolpräst Älvsby folkhögskola
Dan Rickardsson, stiftsadjunkt Luleå stift
Birgitta Olofsson Marklund, personalkonsulent, Luleå stift

Kostnad
3 000 kronor (kurslitteratur ingår)

För frågor kring kursen kontakta

Åsa Wiik Sandlund, stiftskonsulent, 0920-26 47 03
asa.wiik.sandlund@svenskakyrkan.se
Robert Koss, stiftsadjunkt, 0920-26 47 88
robert.koss@svenskakyrkan.se
Före kursstart kommer du som har blivit antagen att bli kontaktad av kursledningen.
Innan kursstarten ska litteraturen läsas.

Arrangör:

Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola

Anmälan till Stiftskansliet
Anmälan är nu stängd.