Uppdaterat. Brev från vår rektor

Vi befinner oss i en ovanlig situation som är svår att överblicka. Vi kan inte idag se vilka konsekvenser spridningen av Covid-19 får på sikt men vi känner ett stort ansvar i att agera efter bästa förmåga.
I våras införde myndigheter restriktioner som sa att vi skulle övergå helt till distans/fjärrundervisning. Den restriktionen finns inte i dag, men folkhälsomyndigheten har infört allmänna skärpta råd. Vi försöker att anpassa undervisningen till de råden. Vi har infört distans/fjärrundervisning där det är lämpligt och anpassar övrig undervisning utifrån de allmänna skärpta råden.

Vi kommer att fortsätta med restriktioner enligt nuvarande omfattning vårterminen ut.

Vår lunchrestaurang är fortsatt stängd.
Vårt internat och övrig logi är öppet.
Vi kommer kontinuerligt besluta om det blir en förändring av öppethållande i verksamhet. Vi kommunicerar eventuella förändringar till deltagarna via SchoolSoft, FirstClass, mail och skolans hemsida.

Ulf Karlsson

Ulf.g.karlsson@alvsbyfolkhogskola.nu
070-370 20 41

Rektor, Älvsby folkhögskola