Distanskurs- individuell idrottsutveckling

Älvsby folkhögskola ger dig som är över 18 år möjlighet att kombinera träning inom längdskidåkning, orientering, skidorientering och paraskidåkning med studier eller arbete. Vi individanpassar kursen och kan ta emot sökande med olika träningsbakgrund.

Vår kurs Individuell idrottsutveckling genomförs som en distanskurs med fysiska träffar utifrån individens behov och möjligheter. Kursen riktar sig till dig som inte har stöd eller vägledning i din idrottssatsning på hemmaplan eller önskar ytterligare stöd och kompetens inom vissa områden. Du får här tillgång till en tränare/resursperson för att utveckla både dig själv, din träning och din kunskap inom din idrott.

Med utgångspunkt från individens behov och nivå inom sin idrott och hens ambitionsnivå skapas en utbildningsplan baserad på både teoretiska och praktiska moment som möjliggör utveckling till nästa nivå. Kursens mål är att ge individen verktyg och kunskap för att utvecklas i riktning mot sin egen målbild. För information om upplägg och genomförande, se mer information nedan.

Studietakt: Deltid 10 timmar/ vecka (50%).
Kurslängd: från 1 termin och längre.
Kurstid  2021/22: Varierar efter behov
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri
Kostnader för resor med skolans buss, mat och logi vid läger tillkommer. Kurslitteratur, material och spåravgift betalar deltagarna själva.
Ansök: via länk här
Sista ansökningsdag:
 Löpande antagning
Antagningsvillkor: Antagning sker utifrån speciella idrottskrav, läs mer här
Antagningsbesked: Löpande
Kursansvarig:
 Claes Turesson
Telefon: 070-397 56 46
E-post: claes.turesson@afhs.nu

 Individuell idrottsutveckling – kursinnehåll

  • Teoretisk och praktisk utbildning inom skid- och/eller skidorienterings- och/eller orienteringsteknik både på barmark och snö med i genomsnitt 10 timmar per vecka.
  • Idrottsteori/träningslära
  • Teknik/teknikanalys
  • Taktik
  • Formtoppning
  • Kost och näring/återhämtning
  • Mental träning/balans i livet
  • Rehabilitering av skada och förebyggande träning

 Individuell idrottsutveckling – kursens genomförande
Kursen varvar distansundervisning med fysiska träffar utifrån behov.
Kursen startar med en upptaktsträff där nuläge, målsättning, ambitionsnivå samt individens kunskaps- och träningsnivå identifieras. Utifrån denna inventering fastställs vilka områden som bör prioriteras och i vilken ordning delmomenten i kursen ska ligga. De fysiska träffarna planeras in och strukturen för distansundervisningen planeras.

Kunskapsinhämtning sker genom både teoretiska och praktiska övningar inom de olika delmomenten i kursen. Individen utmanas och stöds i att tillföra nya moment och/eller förändra sitt idrottsliga upplägg så att utveckling sker i linje med individens målbild.

Distansundervisningen kännetecknas av kontinuerlig dialog och utvärdering med utgångspunkt från träningsdagbok, ny kunskap och nya erfarenheter.

Vid de fysiska träffarna utvärderas den senaste perioden av distansundervisning. Teknik och praktiska moment genomförs och utvärderas. Vid behov genomförs tester under de fysiska träffarna. Deltagaren och läraren planerar kommande period och går igenom både teoretiska och praktiska moment som ska genomföras under nästa distansperiod.