Inställt! Auschwitz 2020 – förstå och agera för mänskliga rättigheter

Resan till Auschwitz ställs in på grund av Coronaviruset.
– – –
Välkommen till en kurs där du utifrån din kristna tro får reflektera över fördomar och hat i dåtid och nutid.
Du får bakgrund och fördjupning kring det samhälle som ledde fram till Förintelsen i bl a Auschwitz.
Under kursen lyfter vi vårt nutida sammanhang och det ansvar vi har idag att agera för mänskliga rättigheter nu och framåt.

För vem/vilka?
Ungdomar som är ledare eller aktiv i församling och är + 17 år.
Under kursens gång ska ungdomarna ha en församlingsanställd handledare med sig, dvs. församlingspedagog eller motsvarande, från den egna eller närliggande församling.

Datum:
> Förträff lördag 8/2, Älvsby folkhögskola
> Seminariehelg 3-5/4, Älvsby folkhögskola
> Resa till Polen 21-30/5 (Avresa kvällen den 21/5 från Norrbotten via tåg till Stockholm och  sedan flyg till och från Krakow. Återresa kvällen den 29/5 med tåg  från Stockholm ).
> Återträff 5-6/9, Älvsby folkhögskola

Kursen ses som en helhet och innefattar alla träffar inklusive resa.

Kostnader:
Ungdomar 7 500 kr. Deltagarnas egen insats beslutas av respektive församling.
Handledare från församlingen 15 000 kr.

Anmälan är stängd.

Ledarteamet för utbildningen är:
Reseledare/pedagog från Älvsby folkhögskola.
Församlingspedagog/gruppansvarig.
Präst

Vid frågor, kontakta:
Matilda Wiklund
matilda.wiklund@alvsbyfolkhogskola.nu
070-322 88 52
Stefan Olofsson
stefan.olofsson2@svenskakyrkan.se
072-733 47 59