Bibel, lärande och undervisning

 Välkommen till kursdagar om bibel, lärande och undervisning
– mötet med barn 0-13 år

Kursen är upplagd med ett dygn på plats antingen i Älvsbyn eller Umeå

Kurstillfälle 1:
Älvsbyn, Älvsby folkhögskola:
31/8-1/9 2021
Umeå, EFS Vasakyrkan:
7-8/9 2021

Kurstillfälle 2:
7-8 oktober som är gemensamt för båda grupperna och sker digitalt.

Tidsramar:
Kursen består av två kurstillfällen samt uppgifter att utföra i mellanperioden.
Kurstillfälle 1 sker på plats i Älvsbyn/Umeå, start med lunch kl. 12.00 och
avslutas dag 2 med lunch kl. 12.00.
Kurstillfälle 2 möts både de som varit i Älvsbyn och i Umeå till ett
gemensamt kurstillfälle som sker digitalt.
Dag 1: 09.00-16.15
Dag 2: 08.00-12.00

OBS: Reservation för att utbildningen sker helt digitalt beroende på hur smittläget för
Covid 19 ser ut vid denna tidpunkt.

Målgrupp:
Alla som i församlingen står i eller är på väg in i arbetet med barn 0-13 år.

Mål:
Kursen ger kunskap och fördjupning kring bibel och undervisning med barn 0-13 år. Efter kursen har deltagarna fått mer insikt och inspiration kring lärande och undervisning med barn 0-13 år samt nya verktyg i den missionen. Kursen ger också intressanta möten och erfarenhetsutbyten med andra som står i liknande uppdrag.

Kursinnehåll:
Vi kraftsamlar kring undervisningsuppdraget. Kristen tro vill vara bärande och meningsfull i människors liv. Men i dag är trons verklighet känd, upplevd och levd av allt färre. Hur kan kyrkan dela tro och liv idag i mötet med barn 0-13 år och deras familjer? Hur kan vi hitta en balans mellan ”katederundervisning” och ”feelgood-pedagogik”?
Tillfälle ges till föredrag och reflektioner kring dessa ämnen.

Program för alla kursdagar hittar du här

Medverkande kurstillfälle 1:
Biskop Åsa Nyström, Luleå stift.
Jakob Wirèn, ärkebiskopens teologiska sekreterare och författare till boken; Utmaningsdriven undervisning – Hur kyrkan kan dela tro och liv idag.
Inger Asplund, församlingspedagog i Nederluleå församling.
Eva Werner, församlingspedagog i Piteå församling m. fl
Medverkande kurstillfälle 2:
Astrid Antesten, programchef på Församlingspedagogprogrammet på Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut.
Carina Engman, församlingspedagog i Piteå församling.
Charlotta Melander, lärare.

Kursledning:
Maria Berglund, stiftspedagog Luleå stift.
Inger Nilsson, utbildningsledare vid Älvsby folkhögskola.

Kostnad:
400 kr för två kurstillfällen. Kost ingår men ej logi.

Boende:
Boende i Älvsbyn kan bokas på Älvsby folkhögskola med frukost;  kontakta Louise Viklund:
louise.viklund@afhs.nu
Boende i Umeå bokar du själv.

Arrangör:
Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola.

Kursledare/upplysningar:
Maria Berglund, 0910-72 57 16 maria.g.berglund@svenskakyrkan.se
Inger Nilsson, 070-316 82 78 inger.nilsson@afhs.nu

Ev mini- eller maxantal deltagare:
min 15/kurs, max 50/kurs

Anmälan:
Älvsbyn
Anmälan:
Umeå

Sista anmälningsdag 10 augusti.