Bibel, lärande och undervisning

 Välkommen till kursdagar om bibel, lärande och undervisning
– mötet med barn 0-13 år

På grund av fortsatta restriktioner för hösten 2021 ges kursen digitalt via zoom vid båda kurstillfällena

Kurstillfälle ett:
31 augusti – 1 september

Kurstillfälle två:
7-8 oktober

Tidsramar:
Kursen består av två kursdygn med uppgifter att utföra i mellanperioden.

Program för alla kursdagar hittar du här

Målgrupp:
Alla som i församlingen står i eller är på väg in i arbetet med barn 0-13 år.

Mål:
Kursen ger kunskap och fördjupning kring bibel och undervisning med barn 0-13 år. Efter kursen har deltagarna fått mer insikt och inspiration kring lärande och undervisning med barn 0-13 år samt nya verktyg i den missionen. Kursen ger också intressanta möten och erfarenhetsutbyten med andra som står i liknande uppdrag.

Kursinnehåll:
Vi kraftsamlar kring undervisningsuppdraget. Kristen tro vill vara bärande och meningsfull i människors liv. Men i dag är trons verklighet känd, upplevd och levd av allt färre. Hur kan kyrkan dela tro och liv idag i mötet med barn 0-13 år och deras familjer? Hur kan vi hitta en balans mellan ”katederundervisning” och ”feelgood-pedagogik”?
Tillfälle ges till föredrag och reflektioner kring dessa ämnen.

Kurslitteratur:
Vi har två böcker som kurslitteratur som är bra att införskaffa innan kursstart:
Utmaningsdriven undervisning, Jakob Wirèn.
Församlingspedagogik – en kyrka som undervisar genom hela sitt liv, Rune Larsson.

Medverkande kurstillfälle 1:
Ritvaelsa Seppälä, stiftsadjunkt Luleå stift
Biskop Åsa Nyström, Luleå stift.
Jakob Wirèn, ärkebiskopens teologiska sekreterare och författare till boken; Utmaningsdriven undervisning – Hur kyrkan kan dela tro och liv idag.

Medverkande kurstillfälle 2:
Astrid Antesten, programchef på Församlingspedagogprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Carina Engman, församlingspedagog i Piteå församling.
Charlotta Melander, lärare.

Kursledning:
Maria Berglund, stiftspedagog Luleå stift.
Inger Nilsson, utbildningsledare Älvsby folkhögskola.

Kostnad:
400 kr för två kurstillfällen.

Arrangör:
Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola.

Kursledare/upplysningar:
Maria Berglund, 0910-72 57 16 maria.g.berglund@svenskakyrkan.se
Inger Nilsson, 070-316 82 78 inger.nilsson@afhs.nu

Ev mini- eller maxantal deltagare:
min 15/kurs, max 50/kurs

Anmälan är stängd.
Sista anmälningsdag 10 augusti.