Nätverksträff för arbetshandledare i Svenska kyrkan

Tillsammans med Älvsby folkhögskola inbjuder NASA (Nationella samordningsgruppen för arbetshandledning i Svenska kyrkan) till en nätverks-/fortbildningsdag på temat ”Handledning i pandemins tid”,
onsdag 27/10 online kl. 09.00 -16.00 via Zoom.

Pandemin har påverkat våra liv, vårt arbete och vår värld under nästan 16 månader, sedan mars 2020. Sannolikt får vi leva med frågor och förändring som rests i pandemins spår länge. Ingen av oss vet hur ”det nya normala” kommer att te sig. Med stor sannolikhet kommer vi ta med oss erfarenheterna från olika former av digitala möten, distansarbete, smittspridning in i framtiden. Det är angeläget att reflektera över hur förändringar påverkar oss, hur vi utmanas i våra liv och vårt arbete.

Programmet för nätverks-/fortbildningsdagen längre ned på denna sida.

Älvsby folkhögskola tar emot våra anmälningar och kommer att hjälpa oss med de tekniska utmaningarna. En möteslänk kommer att skickas ut när vi tagit emot din anmälan. För att täcka administrativa kostnader i samband med nätverksdagen tar vi ut en deltagaravgift på 300 kr som faktureras. Vi skickar fakturan via mail, ange fakturamail i anmälan.

Anmälan dig här
Sista anmälningsdag är 6 oktober men anmälan är fortfarande öppen.

Varmt välkomna till nätverksdagen!

Nils Åberg, NASA
Inger Nilsson, Älvsby folkhögskola


Program
08.30 Online fika – fritt samtal för de som vill.
09.00  Morgonbön – introduktion –– presentation av dagens innehåll
Stiftsrunda – 5 min/stift – kort rapport NASA
Paus
10.30 Föreläsning – Hans Nilsson – ”Pandemin som livskris och existentiell utmaning – själavård och handledning i skuggan av livets oförutsägbarhet”.
Gruppsamtal – Breakoutrooms – reflektionsfrågor från Hans.
Återkoppling från grupperna – eventuella frågor.
Reflektion med Hans Nilsson
12.30 Lunch
13.30 Rapport digitalhandledning – Marie Nordström, Lotta Haettner Sandberg och Nils Åberg.
14.00 Gruppsamtal – Breakoutrooms – egen erfarenhet, positivt och negativt.
Paus
15.00 Återkoppling från grupperna – frågor och reflektioner.
15.30 Framåtblick – arbetshandledningens plats i Svenska kyrkan.
15.45 Avslutning – aktuellt från NASA, utvärdering 3 ord – MENTI ordmoln
15.58 Kort avslutande bön


Medverkande:
Hans Nilsson, leg. psykoterapeut och pastor i Equmeniakyrkan.
Marie Nordström, handledare Uppsala stift och utvecklingssekreterare, ledningsavdelningen Kyrkokansliet.
Lotta Haettner Sandberg, handledare Lilleskog och komminister Herrestads församling.
Nils Åberg, ordförande NAtionella Samarbetsgruppen för Arbetshandledning –NASA, stiftsadjunkt för internationella relationer, församlingsavdelningen Västerås stift.
Anna von Malmborg, utvecklingsenheten, samordnare för arbetsmiljöfrågor, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.