Praktikhandledarutbildning

Församlingspraktikerna är ett viktigt led i utbildning och rekrytering av nya församlingsmedarbetare. Foto: Karolina Johansson/Ikon

Vill du göra skillnad för rekryteringen till kyrkans fyra profilyrken? En av de mest konkreta uppgifterna du kan ta dig an är som praktikhandledare.

Varje år genomförs ett fyrtiotal praktikperioder i Luleå stift. Människor med en längtan till tjänst som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst får en chans att pröva på yrket och lära sig mer om det.

Efterfrågan på bra handledare är stor. Genom den här kursen rustas du till att förbereda och genomföra en god praktikperiod, att samtala och reflektera tillsammans med praktikanter, samt skriva omdömen.

Målen med utbildningen är att:
Förstå och reflektera över sin praktikhandledarroll i Svenska kyrkan så att man kan fungera som praktikhandledare på ett medvetet och praktiskt sätt.
Ge verktyg för att kunna förbereda, genomföra och avsluta en praktikperiod och till att vara ett stöd för praktikantens kommande yrkesidentitet
Ge verktyg för att skriva omdöme som är användbara i stiftets lämplighetsbedömning.

Kursen genomförs i samverkan med Älvsby folkhögskola. Den äger rum 25-26 januari samt 22-23 februari 2022. Det är möjligt att i anmälan välja om man vill delta på plats i Älvsbyn eller digitalt. Utbildningen genomförs som en hybrid mellan på plats och digitalt. Mer info om teknik och upplägg kommer i välkomstbrev innan kursstart.

Mer information och anmälan >
Obs! Sista anmälningsdag 11 januari.

Kursledare/upplysningar:
Pär Parbring, par.parbring@svenskakyrkan.se, 0910-72 57 42
Inger Nilsson, Utbildningsledare kyrkliga utbildningar Älvsby folkhögskola inger.nilsson@afhs.nu