Sociala medier, nätverksträff

Den 15 oktober är du som arbetar med sociala medier välkommen till en digital nätverksträff! Lyssna på andra och dela dina erfarenheter av församlingens/pastoratets sociala kanaler.

Under de senaste åren, och särskilt under pandemin, har digitala kanaler blivit allt viktigare och högre krav ställs av besökaren. Som redaktör förväntas du därför leverera bra inlägg, svara på svåra kommentarer och förhålla dig till gällande regelverk. En grannlaga uppgift!

Under den digitala, kostnadsfria nätverksträffen möter du andra som också, inom ramen för sin tjänst, ansvarar för församlingens eller pastoratets officiella kanaler i sociala medier, exempelvis Facebooksidan. Dagen börjar med att Luleå stifts dataskyddsombud Augusti Berg resonerar kring ”Shrems II”. Får vi ens vara i sociala medier, utifrån ett GDPR-perspektiv?

Vi delar erfarenheter med varandra och lyssnar på kollegor som delar case från verkligheten.

Arrangör
Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola.

Välkommen!

Mer information och anmälan >