Hem » Kurser » Inblick i Svenska kyrkan, Umeå våren 2024

En kurs som ger dig Inblick i Svenska kyrkan, dess tro, liv och tradition.

Inblick är en grundutbildning speciellt framtagen för anställda och ideella i Svenska kyrkan samt andra intresserade. Målet är att du ska få ökad kunskap och tillfälle till reflektion för att kunna känna dig mer hemma i Svenska kyrkan.

Kursen innehåller olika föreläsningar, en öppenhet för frågor och samtal, delande av tankar och erfarenheter, gudstjänstbesök och självstudier.

Denna kurs kommer att ges på plats i Umeå vid två tillfällen samt på distans via Zoom vid ett tillfälle. Dessutom innehåller kursen uppgifter som deltagarna jobbar med mellan träffarna.

KURSUPPLÄGG, DATUM OCH TIDER

Studieuppgifter inför första träffen

Träff 1 – på plats i Umeå, Tegs kyrka.
24 januari 2024, kl 9.30-17.00
25 januari 2024, kl 8.00-14.00

Studieuppgifter

Träff 2 – på distans via Zoom
13 mars 2024, kl 9.30-17.00
14 mars 2024, kl 8.00-14.00

Studieuppgifter

Träff 3 – på plats i Umeå, församlingsgården öst på stan 
7 maj 2024 kl 9.30-17.00
8 maj 2024, kl 8.00-14.00

Kursen sker i samverkan mellan Älvsby folkhögskola och Umeå pastorat. 

Exempel på ämnen som vi tar upp under kursen: 

 • Gudstjänsten
 • Finns Gud?
 • Bönen – i kyrkan och i mitt liv
 • Bibelkunskap GT
 • Bibelkunskap NT
 • Frågestund
 • Kyrkoåret
 • Dopet
 • Att tro
 • Svenska kyrkans organisation
 • Psalmboken
 • Kyrkan i världen
 • Kallelse
 • Treenigheten
 • Bemötande
 • Församlingens grundläggande uppgift

 

 

Bo Eriksson

Skolpräst och kursutvecklare för kyrkliga kurser
bo.eriksson@alvsbyfolkhogskola.nu
0929-723 03

Studietakt

Deltid

Plats

På plats i Umeå och på distans

Sista anmälningsdag:

14 december 2023

För vem?

Anställda och ideella i Svenska kyrkan samt andra intresserade.

Kurstid:

januari – maj 2024

Kostnad:

Avgift för kursmaterial och försäkring 300 kr. Kostnad för mat 660 kr. I kostnaden ingår lunch och fika vid varje kursdag på plats i Umeå.  

Folkhögskolan ska bidra till att studier vid skolan är tillgängliga och likvärdiga för deltagare med funktionsnedsättning. Därför frågar vi om detta när du anmäler dig.