Hem » Kurser » "Och ordet blev levande..."

En kursdag om att läsa texter i gudstjänsten

Om hörbarhet, textgestaltning, röstteknik, kroppsspråk och om nattvardens iordningställande och betydelse. För dig som verkar och läser i kyrkorummet, till exempel i rollen som kyrkvärd eller gudstjänstvärd.

Syftet med dagen är att du som deltagare ska bli medveten om kroppsspråkets och röstens betydelse i textläsningen samt att du ska få redskap för att på bästa sätt komma till din rätt och bli trygg i ditt uppdrag.

Program
9.30-10.00 Drop-in-fika i restaurangen.
10.00 Andakt
Välkommen och kursintroduktion.
”Och ordet blev levande…” – ett pass om textgestaltning och hörbarhet.
Hur lyfter vi fram texten på bästa sätt i högläsningen i gudstjänsten? Vad har texten för karaktär? Vad betonar jag? Gemensam input och övning kring textläsning och hörbarhet/mikrofonteknik. Hur man lyfter fram texten på bästa sätt utifrån dess karaktär/genre.

Gruppindelning:
Grupp 1 ”Texten i rummet”
Grupp 2 Nattvardens betydelse och iordningsställande samt hur vi hanterar nattvardsgåvorna efteråt.

12.00 Lunch
13.00 Fortsättning kurspass
14.00 Fika
14.30-15.30 Kroppens språk, om det vi uttrycker med vår kropp, såväl medvetet som omedvetet.

Kursledning:
Anna-Karin Byfält Leg. logoped och lärare i röst och gestaltning på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Arbetar med fortbildningsuppdrag i församlingar och stift.
Anna Andersson, kyrkoherde i Hortlax församling och kontraktsprost i Pite kontrakt.
Inger Nilsson, utbildningsledare på kyrkteamet vid Älvsby folkhögskola.

 

Inger Nilsson

Enhetsledare, kursutvecklare, samtalsterapeut, arbetshandledare
inger.nilsson@alvsbyfolkhogskola.nu
070-316 82 78

Studietakt

1 dag

Plats

Älvsbyn

Datum

3 september

Sista anmälningsdag

22 augusti

Kostnad

200 kr per person, inklusive lunch och fika