Hem » Kurser » Pedagogisk fortbildning för präster våren 2024

Pedagogisk fortbildning för präster riktar sig till alla präster som vill fördjupa och bredda sin förmåga inom ramarna för uppdraget att undervisa.

Under kursens gång bearbetas kunskapssyn och syn på lärande. Vi reflekterar över lärande under olika åldrar såväl som olika situationer i församlingens verksamhet, och får med oss praktiska exempel på  pedagogiska och didaktiska metoder och material. Kursen bygger på engagerat deltagande i de processer vi genomgår tillsammans. Det är gruppens erfarenheter och reflektioner som ligger till grund för det fortsatta lärandet. 

Kursen har fyra delmoment – först tre dagar på plats i Umeå, sen två separata digitala dagar, och till sist tre dagar på Älvsby folkhögskola. Hemuppgifter och inläsning mellan kurstillfällena förekommer också. Kursen är öppen för deltagande från alla stift, men reserverar i första hand platser för deltagare från Luleå stift.

  • 29-31 januari 2024, Tegs kyrka,Umeå
  • 12 mars 2024, digitalt
  • 16 april 2024, digitalt
  • 6-8 maj 2024, Älvsby folkhögskola

Medverkande
Pär Parbring, Luleå stift
Maria Klasson Sundin, Luleå stift
Matilda Wiklund, Älvsby folkhögskola

Länk till film där Per Parbring delar sina tankar kring pedagogik

Pedagogisk fortbildning för präster.mp4

Studietakt

100%

Plats

Älvsby folkhögskola

Kostnad
2.500 kr

Resor och logi
Kursledningen har preliminärbokat rum både i Umeå och i Älvsbyn. Instruktioner för hur de bokas kommer i välkomstbrevet efter anmälan.

Arrangör
Älvsby folkhögskola i samverkan med Luleå stift

Kursledare/upplysningar
Pär Parbring, par.parbring@svenskakyrkan.se, 0910-725742

Sista anmälningsdag
30 november 2023