Kapellet – ett andrum

krans

Skolans kapell – ett andrum
Älvsby folkhögskola har Svenska kyrkan som huvudman. Som ett tydligt tecken på denna kyrkliga anknytning finns skolans kapell som är ett rum för eftertanke, meditation, bön och gudstjänst. Kapellet är alltid öppet för den som önskar sitta en stund, tända ett ljus för någon eller något, läsa, tänka, be.

Ljus finns i anslutning till en ljusbärare, böcker för andakt och meditation i en bokhylla. Vid ett av borden vid fönstren finns en bok att skriva egna böner eller tankar i.

Fyra av veckans vardagar är det för den som önskar gemensam morgonbön kl 08.10
Ytterligare andakter, mässa och gudstjänster tillkommer ibland i samband med olika korta kurser eller av andra skäl och dessa är givetvis också öppna för alla som vill delta.

Gemensam skolgudstjänst för alla kursdeltagare och skolans personal firas ett några gånger per termin till exempel: advent, jul, fastan, påsken och som avslutning av terminen.

Kapellet har ca 100 sittplatser – alla lösa stolar. Vanligtvis skapas två rum i rummet så att 30 stolar är ´kapellvända´ mot altare och väggfast krucifix snidat av Eva Spångberg.
70 platser är då ´aulariktade´ eftersom rummet också fungerar som hörsal med filmduk, projektor, white-board etc. Vid behov vänds givetvis alla stolar i den riktning som är aktuell.