En hållbar framtid

Hem » Projekt » En hållbar framtid

Hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld

Projektet “En hållbar framtid” vid Älvsby folkhögskola tar avstamp i FN:s 17 globala mål. Genom föreläsningar, workshops och utställningar vill vi sprida information om hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld.
Vi vill…

Vi vill med detta projekt bidra till en mer komplex, mer grundläggande offentlig diskussion om de utmaningar vi står inför, inte bara som samhälle utan också som individer. Vi vill genom ett flertal olika utbildningsinsatser, utställningar, föreläsningar och workshops öka kunskapen hos medborgarna om hur man som enskild person kan göra skillnad och bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi vill inspirera fler att engagera sig för en klimatsmart framtid.

Projektet “En hållbar framtid” vid Älvsby folkhögskola tar avstamp i FN:s 17 globala mål. Genom föreläsningar, workshops och utställningar vill vi sprida information om hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld. Projektet ska pågå i tre år och finansieras av Älvsbyns kommun, Anna Borgeryds minnesfond  samt Sparbanken Nord.

Samarbetspartners

Älvsbyns kommun

Anna Borgeryds minnesfond

Sparbanken Nord

 

Projektet pågår

2021-08-01-- 2024-08-01

Vill du samarbeta

Filer

Fler projekt

Vän i Älvsbyn

Vän i Älvsbyn

Vän i Älvsbyn anordnar aktiviteter och utflykter där alla som vill kan vara med. LÄS MER