En hållbar värld – globalt och lokalt

En distanskurs för en hållbar värld!
För dig som är intresserad av att lära dig mer om hållbarhet tillsammans med andra, för att kunna göra medvetna val i din vardag. Kursen tar upp de viktiga hållbarhetsfrågorna ur flera perspektiv; från globalt till lokalt och ger en chans till fördjupning i något område som just du är intresserad av. Kursen är helt på distans och ges under vårterminen 2022.

Exempel på kursens innehåll:
– Omvärldskoll; hur ser världen ut?
– Demokrati och mänskliga rättigheter.
– Agenda 2030/de globala målen; fakta och fördjupning i valfritt mål. Hur hänger det ihop?
– Hållbarhet i vardagen, tex hållbar konsumtion, hållbar hälsa.
– Socialt ansvar, varför ska jag bry mig? Vem är den andre, relationer.
– Klimatförändringar; vad beror det på? Vad kan man göra?
– Existentiella samtal, mening och sammanhang.
– Från globalt till lokalt engagemang; egen fördjupning utifrån intresse och sammanhang.

Upplägg
Vi använder Google Classroom och Meet och där läggs allt material om det ämne vi ska ta upp under de kommande veckorna. Information om plattformarna kommer i mail inför kursstart. Kursmaterialet består av videoföreläsningar, texter/artiklar, filmklipp, samtalsfrågor och uppgifter. Ni som deltagare ska ha kontakt med varandra och med kursledare under kursens gång. Kursen motsvarar 50% studietakt på folkhögskola vilket innebär ca 10 timmar per vecka. 

Ungefär två gånger per månad ses vi alla på Meet i två timmar per gång. Då har vi samtal om det vi har lärt oss och reflekterar tillsammans och i smågrupper. Du behöver ha tillgång till dator, internetuppkoppling och vara aktiv i kursen varje vecka. 

Kursmaterial: Vi tillhandahåller digitalt kursmaterial; artiklar, föreläsningar med kursansvarig och gästföreläsare, poddavsnitt och filmklipp.
Kursansvarig: Matilda Wiklund, leg gymnasielärare i samhällskunskap och historia, utbildad inom klimatförändringar och interkultur.
Kursdatum: 17 januari-10 juni
CSN berättigad: Kursen motsvarar 50% studier på folkhögskola.
Kursintyg erhålls efter avslutad kurs.
Sista anmälningsdag:  20/12 2021
Anmäl dig här
Frågor? Kontakta Matilda Wiklund, matilda.wiklund@afhs.nu

 

Datum  Tema
Kursstart 17/1 Informationsmail går ut till kursens deltagare inför Meet-träff 18/1
Gemensam träff på Meet 18/1
18.00 – 20.00
Om kursen
Introduktion om Classroom
Tema v 3-6: Omvärldskoll; hur ser världen ut?
Demokrati och mänskliga rättigheter
Material, uppgifter och instruktioner läggs ut. 
Gemensam träff på Meet 2/2
18.00 – 20.00 
Tema v 3-6: Omvärldskoll; hur ser världen ut? 
Gemensam träff på Meet 9/2
18.00 – 20.00
Tema v 3-6: Omvärldskoll; hur ser världen ut? 
Gemensam träff på Meet 23/2
18.00 – 20.00
Tema v 7-12: Agenda 2030 och de globala målen;  fakta och fördjupning i valfritt mål. 

Klimatförändringar: Vad beror det på? Vad kan man göra? Material, uppgifter och instruktioner läggs ut. 

Gemensam träff på Meet 2/3
18.00 – 20.00
Tema v 7-12: Agenda 2030 och de globala målen
Gemensam träff på Meet 16/3
18.00 – 20.00
Tema 7-12: Agenda 2030 och de globala målen
Gemensam träff på Meet 30/3
18.00 – 20.00

Föreläsning med Hanna Olvenmark som driver blogg, instagram och är författare till Portionen under tian.

Tema v 13-17: Hållbarhet i vardagen, t ex hållbar konsumtion, hållbar hälsa. 

Socialt ansvar, varför ska jag bry mig?
Medvetna val
Existentiella samtal, mening och sammanhang. Material, uppgifter och instruktioner läggs ut.

Gemensam träff på Meet 20/4
18.00 – 20.00
Tema v 13-17: Hållbarhet i vardagen
Gemensam träff på Meet 27/4
18.00 – 20.00
Avslut v 13-17

Tema v 18-23: Från globalt till lokalt engagemang; egen fördjupning utifrån intresse och engagemang.

Gemensam träff på Meet 11/5
18.00 – 20.00
Föreläsning med Heidi Andersson  
Tema v 18-23: Från globalt till lokalt engagemang 

Öppen föreläsning med Heidi Andersson https://www.fossilfri.com/

Gemensam träff på Meet 1/6
18.00 – 20.00
Tema v 18-23: Från globalt till lokalt engagemang 
Gemensam träff på Meet 8/6
18.00 – 20.00
Tema v 18-23: Från globalt till lokalt engagemang 
Kursavslut 10/6