Teologi för pedagoger, distans

– för dig som är församlingsanställd med pedagogiska uppgifter. 
Hösten 2021 på distans!

Kursen är nu fulltecknad.
Vill du hamna på en väntelista så kan du klicka här
Vi kommer att kontakta dig om vi får återbud.


Arbetar du i församling och har pedagogiska uppgifter?

Längtar du efter teologisk fördjupning och reflektion? Då är detta kursen för dig.
Det är inte alltid så enkelt att få tid till egen teologisk reflektion och fördjupning när man befinner sig mitt i församlingsarbetet.
Samtidigt är detta viktigt för att känna att man har något att ge vidare och för att själv kunna växa och utvecklas. För att möta detta behov, som vi har sett i församlingarna, har vi nu tagit fram kursen ”Teologi för pedagoger”. Syftet med kursen är att den ska ge fördjupad kunskap om bibeln, kyrkans tro och bekännelse med utrymme för teologisk reflektion utifrån den egna tron och erfarenheten.
Vi kommer också att jobba med hur detta ska kunna tillämpas i församlingens liv.
Vi kommer dock inte att lära ut några speciella metoder för församlingsarbetet utan vill med den här kursen lyfta fram vikten av teologisk reflektion och fördjupning och att det har ett egenvärde i sig. Vi vill också rusta dig som kursdeltagare att på egen hand kunna fördjupa dig teologiskt.

Citat från deltagare i kursen Teologi för pedagoger hösten 2020:
“Fantastiskt! Jag har lärt mig massor!”
“Jag har blivit inspirerad att fördjupa och lära mig mer även efter kursens slut.”
“Intressant och varierat. Bra med flera olika föreläsare.”

Kursinnehåll:
Under kursen kommer vi att inrikta oss på större teologiska teman för att ge dig en bredare teologisk grund att stå på och redskap att själv kunna fördjupa dig i frågor som känns aktuella. Kursen kommer innehålla föreläsningar, samtal, tid för enskild och gemensam reflektion, en fördjupningsuppgift som görs enskilt eller i en mindre grupp, samt andakter och gudstjänster. Allt detta tror vi ska hjälpa oss att tillsammans växa på djupet i vår kristna tro.

Tidsramar och upplägg:
Hela kursen ges helt på distans. I distansundervisningen ingår tre träffar via videokonferenssystemet Zoom, samt uppgifter att jobba med mellan träffarna. Våra gemensamma träffar kommer att hållas följande datum:
Träff 1, 21-23/9
Träff 2, 20-22/10
Träff 3, 30/11-2/12

Våra träffar pågår kl. 8-17 alla dessa dagar.

Mellan varje träff ges uppgifter att arbeta med. Även detta är en viktig del av kursen och kräver att man som kursdeltagare kan avsätta tid för distansstudier motsvarande 4 tim/vecka.

Målgrupp:
För dig som är församlingsanställd med pedagogiska uppgifter och som vill få teologisk fördjupning.

Mål:
Kursen ska ge fördjupad kunskap om bibeln, kyrkans tro och bekännelse med utrymme för teologisk reflektion utifrån den egna tron och erfarenheten.

Kostnad:
Vi tar ut en serviceavgift på 200kr

Teknisk utrustning:
För att kunna delta i kursen behöver du tillgång till en dator med internetuppkoppling och webbkamera. Headset rekommenderas varmt.

Medverkande :
Bo Eriksson, Skolpräst och lärare, Älvsby folkhögskola. Kursansvarig.
Johanna Rönnlund, Masterstudent i teologi – VID Specialized university, Stavanger.
Maria Vilander Holmquist, stiftspedagog Härnösand stift.
Eva Stenström, stiftsadjunkt, Härnösand stift.
Maria Berglund stiftspedagog, Luleå Stift.

Arrangör: 
Älvsby folkhögskola i samverkan med Luleå- och Härnösands stift som en del i programmet för lärande och undervisning.

Vid frågor om kursen, kontakta:
Kursansvarig Bo Eriksson, 070-290 98 75 bo.eriksson@afhs.nu