Teologi

Hem » Kurser » Teologi

FÖRDJUPNING OCH REFLEKTION

Arbetar du i församling och har diakonala eller pedagogiska uppgifter? Längtar du efter teologisk fördjupning och reflektion? Då är våra teologikurser något för dig.

På Älvsby Folkhögskola har vi under några år gett kurserna ”Teologi för pedagoger” och ”Teologi för diakoniarbetare” på distans. Tanken är att man som församlingsanställd ska få tillfälle att stanna upp och reflektera teologiskt – själv och tillsammans med andra. Eftersom det inte alltid är så lätt att få tid för det mitt i församlingsarbetet så tänker vi att dessa kurser kan fylla en viktig funktion.

Syftet med kurserna är att de ska ge fördjupad kunskap om bibeln, kyrkans tro och bekännelse med utrymme för teologisk reflektion utifrån den egna tron och erfarenheten. Vi jobbar också med hur detta ska kunna tillämpas i församlingens liv. Under kurserna lär vi inte ut några speciella metoder för församlingsarbetet utan vill med de här kurserna lyfta fram vikten av teologisk reflektion och fördjupning och att det har ett egenvärde i sig. Vi vill också rusta dig som kursdeltagare att på egen hand kunna fördjupa dig teologiskt.

TVÅ KURSER – TVÅ MÅLGRUPPER
Vi valt att ge dessa kurser i två olika utformningar och för två olika målgrupper: för församlingsanställda med pedagogiska uppgifter och för församlingsanställda med diakonala uppgifter. Att få fördjupa sig teologiskt tillsammans med andra som står i liknande uppgifter har visat sig vara ett uppskattat upplägg.

När?
I nuläget är vi i förberedelsestadiet och har därför inte någon av dessa kurser öppen för anmälan. Vi planerar att ge teologi för pedagoger HT 2023. Så snart anmälan öppnas så kommer information ut på vår hemsida. Det går dock bra att meddela oss om man är intresserad av någon av dessa kurser och vill få information om när anmälan öppnar. Skicka i så fall ett mail till bo.eriksson@afhs.nu och meddela vilken av kurserna du vill ha information om.

 

Citat från tidigare deltagare i våra teologikurser:

“Fantastiskt! Jag har lärt mig massor!”

“Jag har blivit inspirerad att fördjupa och lära mig mer även efter kursens slut.”

“Intressant och varierat. Bra med flera olika föreläsare”

  

 

 

Bo Eriksson

Skolpräst, kursutvecklare och lärare
bo.eriksson@alvsbyfolkhogskola.nu
0929-723 03

Studietakt

Deltidsstudier

Plats

Distans

KURSINNEHÅLL

Under kurserna inriktar vi oss på större teologiska teman för att ge dig en bredare teologisk grund att stå på och redskap att själv kunna fördjupa dig i frågor som känns aktuella. Kursen innehåller föreläsningar, samtal, tid för enskild och gemensam reflektion, samt andakter och gudstjänster. En viktig del i kurserna är en fördjupningsuppgift som görs enskilt eller i en mindre grupp. Allt detta tror vi ska hjälpa oss att tillsammans växa på djupet i vår kristna tro.

TIDSRAMAR OCH UPPLÄGG

Kurserna ges helt på distans. I distansundervisningen ingår några träffar via videokonferenssystemet Zoom, samt uppgifter att jobba med mellan träffarna. Mer information om exakta datum kommer när anmälan öppnas.

VAD KRÄVS AV DIG SOM DELTAGARE?

Eftersom det är viktigt att man är med på hela kursen så behöver man ha tydligt förankrat med sin arbetsledare att kursen inte krockar med arbetsuppgifter i församlingen. Mellan varje kurstillfälle ges uppgifter att arbeta med. Framför allt handlar det om ett fördjupningsarbete. Även detta är en viktig del av kursen och kräver att man som kursdeltagare kan avsätta tid för distansstudier motsvarande 4 timmar per vecka.

I SAMARBETE MED