Studieinformation

Allt du som deltagare behöver veta

Studieinformation till deltagare på Älvsby folkhögskola

När öppnar skolan och var kan jag träna? Här finns allt du som deltagare behöver veta för att din tid på Älvsby folkhögskola ska bli så bra som möjligt.

TIDER i restaurangen

7.30-8.15 Frukost
9.30-9.50 Förmiddagskaffe
11.00-13.00 Lunch (tisdag-fredag)
14.00-14.20 Eftermiddagsfika
16.00-16.45 Middag serveras tisdag-torsdag

Träning och gym

I huvudbyggnaden finns gymnastik- och motionshall, gym, omklädningsrum, duschrum samt bastu. Elljusspår, skidspår och bra promenadstigar finns i anslutning till skolan. I bostaden Ugglan fick också dusch- och bastumöjlighet för de som bor på internatet. 

Parkering

Gästparkeringar finns framför huvudentrén samt på de större parkeringarna. Önskar du hyra motorvärmare kan du kontakta expeditionen. Avgift för motorvärmare oktober-mars är 1000 kr, eller 500 kr per termin. 

Alkohol och narkotika

Vi vill ge människor som deltar i våra utbildningar en fristad från alkohol och narkotika. Därför accepteras inget bruk eller innehav av droger inom skolans verksamhet, lokaler eller internat. Läs mer i vårt policydokument

Studeranderåd

Studeranderådet träffas en gång per månad för att lyfta frågor som rör deltagare på Älvsby folkhögskola. Har du någon fråga du vill att studeranderådet ska ta upp? Kontakta Agneta Eklund

Studeranderätt

Dina rättigheter som deltagare på Älvsby folkhögskola kan du läsa om under Studeranderätt.

Deltagarpriser i restaurangen

Frukost: 60 kr
Förmiddagskaffe: 0 kr
Skorpa: 10 kr
Enbart kaffe (utöver förmiddagsfikat): 20 kr
Lunch: 90 kr
Middag: 90 kr

Måltidshäften kan köpas i restaurangen

Kapellet

Kapellet är alltid öppet för bön, ljuständning och stillhet. Morgonbön hålls tisdag, onsdag, torsdag och fredag kl 8.10 och alla är välkomna. Under året firar vi gemensamma gudstjänster i kapellet, till exempel i samband med jul, påsk och skolavslutning. 

Samtalsstöd

För deltagare på Älvsby folkhögskola finns möjligheten att boka ett samtal med Bo Eriksson, skolpräst. Samtalen kostar inget. Kontakta Bo för att boka en tid. 

Serviceavgift

På de flesta kurser tar vi ut en serviceavgift. I den ingår olycksfallsförsäkring, förmiddagskaffe, fika vid skolavslutning och advent/Lucia, fri tillgång till internet, kopiering samt tillgång till träningslokaler. Serviceavgiften är för närvarande 1.000 kr per termin. Se aktuell kurs för kostnad och vad som ingår.

Policydokument

Alla deltagare på Älvsby folkhögskola får vid kursstart skriva under ett Policydokument som rör respekt, droger och alkohol, plagiat, närvaro och användning av datorer. Här kan du läsa hela policydokumentet. 

Schoolsoft

Vissa kurser använder sig av Schoolsoft för schema, frånvaroanmälan och information. Här loggar du in

SeQF och läranderesultat - Allmän kurs

Syftet med Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) är att synliggöra allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat – formellt, icke-formellt och informellt. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. Läs mer här

Handlingsplan för arbetet mot diskriminering vid Älvsby folkhögskola

Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra arbetet med att motverka trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling. Älvsby folkhögskola skall vara en arbetsplats/skola som medvetet och målinriktat arbetar förebyggande för att förhindra att anställda och kursdeltagare utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Läs mer här

FOLKHÖGSKOLANS ÖPPETTIDER

Måndag-fredag kl 07.30-16.00
Skolan är larmad nattetid efter kl 23.00

Reception

Måndag-torsdag 8.00-15.00
Fredag 8.00-14.00

Telefon

0929-723 30

Jourtelefon

0929-723 15

Höstterminen 2023

Kursstart: måndag 21 augusti
Kursslut: onsdag 20 december

Lovdagar 

Höstlov 30 oktober-3 november (vecka 44)

Vårterminen 2024

Kursstart måndag 8 januari
Kursslut fredag 7 juni

Lovdagar

Sportlov 4 mars-8 mars (vecka 10)
Påsklov 28 mars-5 april (vecka 14)
Lovdag fredag 10 maj