Policydokument

På Älvsby folkhögskola får du tillsammans med andra växa i kunskap och färdighet inom olika områden. Här ska alla känna sig trygga och säkra, därför har vi en policy som ska följas av alla deltagare.

Respektera alla 
På Älvsby folkhögskola ska alla behandla varandra med respekt. Detta gäller oavsett kön, religion, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Därför är diskriminering, rasism, kränkande uttryck, mobbning eller andra nedvärderande handlingar förbjudna. 

Droger och alkohol
På Älvsby folkhögskola får du inte använda, vara påverkad av eller ha med dig någon form av droger eller alkohol på skolans område. 

Närvaro
Deltagare på Älvsby folkhögskola ska respektera lektionstiden genom att komma i tid. Förutom de ordinarie lektionerna är det obligatorisk närvaro vid andra aktiviteter under skolåret, till exempel friluftsdagar, kubbdagar och annat som sker på skoltid. 

Det kan också vara närvaroplikt på någon kväll eller helgdag, till exempel folkhögskolans dag. 

Frånvaro
Om du är borta från skolan är det ditt ansvar att anmäla frånvaro och berätta varför du är borta. Det gör du i appen Schoolsoft senast kl 11.00 varje dag du är frånvarande. Vid sjukdom längre än en vecka krävs att du visar upp sjukintyg från läkare. Det är viktigt att du som är 20 år eller äldre och har CSN alltid sjukanmäler dig hos Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk.

Det är ditt ansvar att fråga dina lärare vad som hänt under tiden du har varit borta. 

Hög frånvaro får konsekvenser: 

  • Om du har varit borta 20 % eller mer under två veckors tid kommer din mentor att prata med dig. 
  • Om frånvaron är högre än 30 % av kurstiden räknas inte kursen som avslutad. 
  • Du kan bli återbetalningsskyldig till CSN. 

Studielitteratur
Den studerande ansvarar för att skaffa de böcker eller det material som behövs inom en månad efter kursstart.

Datorer 
Skolans datorer får endast användas på skolan och ska bara användas till studier. Det är förbjudet att ladda ner otillåtet material eller besöka hemsidor som går emot svensk lagstiftning. 

Plagiat och fusk
Plagiat, att kopiera en text utan att skriva var den kommer ifrån, räknas som fusk och kan leda till avstängning. Att lämna in en översatt text eller att någon annan gör din uppgift är också plagiat eller fusk. 

Skulder
Inga behörigheter skrivs ut om det finns en eller flera skulder till skolan vid kursavslut.  

 

Frågor?

Om du har frågor om policydokumentet, kontakta din mentor eller lärare.