Hem » Kurser » ungresurs.nu

Nu är det dags igen - ungresurs för läsåret 2022-2023!

ungresurs.nu – ett praktikår i Svenska kyrkan genomförs som en folkhögskolekurs. Idén kommer ursprungligen ifrån Tyskland och sedan 1968 har drygt 3000 ungdomar gjort en insats inom Svenska kyrkan.

Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan har under många år bedrivit ett nationellt praktikprogram. Verksamheten har funnits sedan 1968 i varierande former och under olika namn. Praktikåret har varit ett viktigt bidrag till vår kyrka. Det har varit ett sätt att som ung person få chans att komma ut i en församling och ta del av Svenska kyrkan. Helst i en församling där praktikanten inte är uppvuxen, för att vidga sina perspektiv.

 

Till dig som är ung: mitt praktikår

Under minst tio månader får du som praktikant möjlighet att arvoderat ta del av kyrkans och en församlings liv och verksamhet. Du får praktikuppgifter som varierar beroende på vilken församling du blir placerad i. Vanligt förekommande är verksamheter som riktar sig till barn och unga, körer, verksamhet för äldre, vaktmästaruppgifter etc. Du anger själv i din ansökan vilka typer av verksamheter du är intresserad av.
För att antas som praktikant i ungresurs.nu behöver du vara nyfiken på att lära känna Svenska kyrkan, dess tro och liv samt dess yrken.

Ansök senast 15 april!

Till församlingen: ta emot en möjliggörare!

Praktikåret ungresurs.nu är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 och 25 år att göra en insats för medmänniskor inom Svenska kyrkan och dela en församlings tro och liv.
Samtidigt är det en resurs för församlingen att få en praktikant. En ung person, med nya idéer, kan bidra med ett utifrånperspektiv och berika församlingsarbetet.
ungresurs.nu är även nödvändigt för kyrkan, att få ungdomar att stanna kvar som medlemmar, att uppmuntra dem att göra en ideell insats, och att rekrytera till yrken i Svenska kyrkan.

Ansök senast 15 februari om att ta emot en praktikant

 

Frågor? Kontakt:

Matilda Wiklund

Lärare och enhetsledare för kyrkliga kurser
matilda.wiklund@alvsbyfolkhogskola.nu
0929-723 32

Studietakt

100%

Plats

Älvsby folkhögskola