Hem » Kurser » Vårdbiträdesutbildning med extra stöd

Vill du jobba inom vården?

Den här utbildningen är för dig som vill arbeta inom vården som vårdbiträde och har behov av extra stöd under utbildningen.

Du kanske inte har studerat så mycket förut eller kanske är det länge sedan du studerade. Du kanske har behov av att läsa i lugnare takt eller har ett annat modersmål än svenska. Utbildningen ger dig individuellt anpassat stöd samtidigt som du får studera tillsammans med andra, undervisningen sker på Älvsby folkhögskola.

För att trivas med att arbeta inom vård och omsorg behöver du tycka om att arbeta med människor. Vårdbiträdesutbildningen ger dig kunskaper för att arbeta inom hälso- och sjukvård, hemtjänst, äldreomsorg eller inom handikappomsorgen. Som vårdbiträde har du varierande arbetsuppgifter beroende på var du arbetar. Ditt arbete kan vara att ge stöd och hjälp med personlig vård och omsorg samt hushållsuppgifter. Det kan även vara sociala, specialpedagogiska och en del administrativa uppgifter. Med dina insatser hjälper du människor att leva ett så självständigt och aktivt liv i sin vardag som möjligt – denna utbildning är en utmärkt förberedelse för det!

Utbildningens innehåll
Utbildningens innehåll är enligt Skolverket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet, utformat för arbete som vårdbiträde. Du kommer att läsa motsvarande 800 poäng gymnasiekurser inom vård och omsorg, samtidigt som du har möjlighet att läsa svenska på SFI-nivå och/eller svenska som andraspråk på grund- eller gymnasienivå. I utbildningen utvecklar du även dina kunskaper i yrkessvenska, studieteknik samt digital kompetens.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utbildningen. Arbetsplatsförlagt arbete innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du tilldelas din APL-plats genom folkhögskolans samarbete med vård- och omsorgscollege i Älvsbyns kommun.
Utbildningen kan kompletteras via Vuxenutbildningen och leda till arbete som undersköterska. För att kunna studera vidare till undersköterska krävs att du efter avslutad vårdbiträdesutbildning har antingen betyg från svenska i grundskolan eller betyg i svenska som andraspråk på grundnivå.

Antagningsförfarande:
Antagning sker utifrån inskickade ansökningshandlingar, samtal med referenspersoner och/eller personlig kontakt.

Vid urvalsprocessen utgår vi från följande kriterier:

  • Vi ser till den sökandes motivation och intresse för att studera.
  • Vi bedömer om den sökande visar god social kompetens; om personen visar förmåga att reflektera över sin roll i grupper, se andras behov och ta hänsyn till dem.
  • Den sökande ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig kursen. Språktest görs i vissa fall i början av kursen för att styrka detta behörighetskrav.

Du kan ansöka till Vårdbiträdesutbildningen om du har fyllt 18 år och uppfyller något av dessa kriterier:

  • är svensk medborgare
  • är folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i ett EU-och EES-land
  • har permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och är folkbokförd i Sverige.

Vi har möjlighet att ta emot en mindre andel asylsökande med LMA-kort eller personer från ett icke EU/EES-land med samordningsnummer (oftast gäststuderande). Vid antagning av personer från ett icke EU/EES-land eller personer med LMA-kort prioriterar vi dem som har anknytning till huvudmannens samarbetspartners.

Leine Norén

Enhetsledare, lärare allmän kurs
leine.noren@alvsbyfolkhogskola.nu
0929-723 23 eller 070-320 16 61

Annika Eriksson

Lärare vårdbiträdesutbildningen
annika.eriksson@alvsbyfolkhogskola.nu
0929-723 02

Malin Lundman

Lärare vårdbiträdesutbildningen
malin.lundman@alvsbyfolkhogskola.nu
0929-723 17

Studietakt

100%

Plats

Älvsby folkhögskola

SISTA ANSÖKNINGSDATUM

20 augusti. Antagning sker i mån av plats.

KURSTID

År 1: 22 augusti 2022 – 9 juni 2023
År 2: augusti 2023 – juni 2024

KURSENS LÄNGD

2 år

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN)

Gymnasienivå

KOSTNAD

Utbildningen är kostnadsfri. Serviceavgift på 800 kronor tillkommer, läs mer här.