Program

Forumdagar om lärande och undervisning

Kursdag 1 den 23 augusti 2022

Digitalt via Zoom

08:45 Uppkoppling, teknikkontroll
09:00 Presentation av Forumdagarna, Morgonbön
09:15 Gruppsamtal
09:30 Sånginslag, kort paus
09:45 Vad har kyrkan lärt sig? Biskopsbrevet om lärande och undervisning i ljuset av 20 års forskning”
Föreläsning och samtal under ledning av Jonas Eek
12:00 Lunch
13:00 Håll ordet levande! Föreläsning och samtal. Gunilla Röör, Jon Falk
13:40 Sånginslag, kort paus
13:50 Håll ordet levande! Fortsättning. Gunilla Röör, Jon Falk
14:30 Paus
14:45 Sammanfattning av dagen och tankar vidare till kontraktsdagen, dag 2.
15:05 Avslutning med bön och sång
15:15 Slut!

Medverkande
Jonas Eek, präst, författare och opinionschef på Kyrkans tidning
Lovisa Jacobsson, finsk-svensk översättare.
Gunilla Röör, Teaterchef, Norrbottensteatern

Kursledning
Jon Falk
Maria Berglund
Maria Klasson Sundin
Åsa Wiik Sandlund
Satu Brännström
Ritvaelsa Seppälä
Inger Nilsson, Älvsby Folkhögskola