Ansökan/anmälan

Här nedan finns möjlighet att ansöka eller anmäla dig till våra långa och korta kurser samt läger!

För att kunna ta emot dig som deltagare vid våra långa och korta kurser behöver Älvsby

 folkhögskola hantera dina personuppgifter. Läs mer om det i bilagan ”Älvsby folkhögskolas hantering av personuppgifter”.
Länk till bilagan/läs mer här

Långa kurser:
> Allmän kurs:
Skriv ut och ansök här
Fyll i och maila din ansökan här

> Vårdbiträdesutbildning med extra stöd:
Skriv ut och ansök här
Fyll i och maila in din ansökan här

> Möbellinjen:
Skriv ut och ansök här
Fyll i och maila in din ansökan här

> Kyrkans Grundkurs våren 2022, ansök här

> INBLICK i Svenska kyrkan. Ansök  här

> Idrottslinjen här 

> Distanskurs individuell idrottsutveckling här


Korta kurser:

  • Älvsby konstkollo här
  • Älvsby dansläger här
  • Älvsby teaterläger här
  • Bibel, lärande och undervisning Älvsbyn här
  • Bibel, lärande och undervisning Umeå här

Kontakta oss gärna om du har några frågor.
Älvsby folkhögskola
942 28 ÄLVSBYN
Tel: 0929-723 30
e-post: info@afhs.nu