Anita Ullmann

En hållbar värld, VT 2022
Hem » Deltagarberättelser » Anita Ullmann

Anita Ullmann, 54, är miljöaktivitst och projektledare boende i Brösarp, Skåne. På distanskursen En hållbar värld fick hon fördjupa sig i sina hjärtefrågor och dela erfarenheter och tankar med andra deltagare.

Hej Anita! Vad får du lära dig på kursen En hållbar värld?
Jag har under många år varit engagerad i miljörörelsen och fastän jag redan har en förhållandevis god kunskap om miljö- och klimatfrågor, är denna kurs en väldigt välkommen komplettering där vi går igenom de olika hållbarhetsaspekterna, ekologiska, ekonomiska och sociala, på ett strukturerat sätt. På så vis är kursen relevant oavsett om man redan är engagerad eller om man precis har påbörjat sin personliga resa i hållbarhetens värld.

Finns det några höjdpunkter från kursinnehållet?
Det är väldigt spännande att studera de Förenta Nationernas arbete med att ta fram och komma överens om de globala målen och Agenda 2030, samtidigt som man blir varse om hur mycket arbete som återstår innan världen blir hållbar på riktigt. Att kursen dessutom varvar teoretiska ämnen med praktiska råd, som de vi fick från föreläsningen ”Portionen under tian” gör att det inte blir tråkigt utan tvärtom väldigt inspirerande. Att emellanåt få lyssna på gästföreläsare är alltid väldigt givande. Sist men inte minst fick vi en liten men utomordentligt spännande inblick i existentiell hälsa och ekoteologi som var otroligt intressant.

Har kursen påverkat dig och din vardag på något sätt?
Att läsa på en folkhögskola innebär alltid att lära känna nya människor, såväl lärare som kurskamrater. Att ta del av andras tankar är otroligt värdefullt och mycket av det hörda tar jag med mig. Min vardag har kanske inte direkt förändrats, men däremot är jag ännu mera övertygad att vuxenbildning är enormt viktig och givande.

Hur går det att studera på distans?
Jag är väldigt glad att ha möjligheten att ta del av en kurs på distans och på så vis kunna kombinera lärandet med min vardag. Tekniken är på plats och det fungerar bra, såväl med hela klassen som i smågrupp. Med lite egendisciplin och tack vare en tillgänglig lärare – Matilda fanns alltid där för att hjälpa vid behov – kan en distanskurs bli lika bra som en där man träffas fysiskt.

Hur hittade du kursen?
Jag tillbringar mycket tid på nätet och har uppenbart lämnat tillräckligt många digitala spår så att jag nåddes av ett riktat reklaminlägg på Facebook.

Finns det något mer du vill säga eller berätta om?
Samtalen under lektionerna var stundtals väldigt personliga och djupa, vilket med tanke på de existentiella frågorna kanske inte är speciellt anmärkningsvärt men desto mera givande. Precis som kursen tangerade de stora och små händelser, lokalt och globalt.

Här kan du läsa mer om kursen En hållbar värld – lokalt och globalt.

Utbildningsår

En hållbar värld, VT 2022

Fler deltagarberättelser

Bogdan Nogol

Bogdan Nogol

Jag heter Bogdan Nogol. Jag är 27 år gammal. Jag kommer från Tjeckien men jag har bott utanför Robertsfors sedan 2013. Numera bor jag i Abisko, dit flyttade jag för att jobba som lärare. Jag är nyutexaminerad lärare men jag funderar på att jobba som församlingspedagog i framtiden. LÄS MER

Elin Skotak

Elin Skotak

Elin hittade sin tro lite senare i livet. Det var i samband med att hon och hennes man fick sitt första barn som Elin började leta efter en plats och gemenskap där man kunde få fördjupad kunskap om den kristna tron. LÄS MER

Marion Richter

Marion Richter

Marion, 51, bor i Malmö och jobbar i Lund - men kan studera på Älvsby folkhögskola tack vare distanskursen Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. LÄS MER

Mohammad Hajjo

Mohammad Hajjo

För Mohammad blev Allmän kurs på Älvsby folkhögskola en förberedelse till att studera industridesign på universitetet. LÄS MER