Idrott

Vid Älvsby folkhögskola har vi en bred idrottslig verksamhet med ett extra fokus på idrotterna längdskidåkning, orientering, skidorientering och paraskidåkning. Vi jobbar med deltagare både på plats och på distans och i olika utbildningsformer.

Vi har ett väl utvecklat samarbete med Älvsbyns idrottsgymnasium och ett stort kontaktnät med aktörer inom vårt verksamhetsområde. Förutom vår egen kursverksamhet samverkar vi med föreningar, distrikt och förbund och är ett stöd vid idrottsrelaterad utbildning och lägerverksamhet. Vi erbjuder företag och organisationer föreläsningar och friskvårdssatsningar.

Idrottsavdelningen vid Älvsby folkhögskola består av 3 personer med lång och bred erfarenhet inom våra prioriterade sporter. Vår erfarenhet sträcker sig från egna elitkarriärer genom klubb- och distriktsnivå till uppdrag på nationell förbundsnivå.

Vi vill vara en aktör inom idrotten som det är naturligt för individer, föreningar, distrikt, förbund och företag att samarbeta med. Utifrån de behov som finns och uppstår vill vi stödja och bidra till att öka den idrottsliga kompetensen och förmågan hos individer och grupper. Genom samverkan med Älvsby folkhögskola kan vi bidra med resurser och kompetens för att höja kvalitén och förbättra genomförandet inom olika former av idrottsutbildningar, idrottsläger och friskvård.