Hem » Kurser » Allmän kurs

Individuella anpassningar och kollektivt lärande

På Allmän kurs vid Älvsby folkhögskola kan du läsa in grundskolans grundämnen och/eller ämnen på gymnasienivå. Du får ett schema som är anpassat efter dig och dina mål med studierna.

På Allmän kurs kan du få behörighet för fortsatta studier, yrkesutbildning eller universitet. Schemat och upplägget anpassas efter dig samtidigt som du får lära tillsammans med andra. Studierna kan, efter två eller fler terminer (beroende på tidigare studier och erfarenheter), ge grundläggande behörighet för fortsatta studier och även särskild behörighet i vissa ämnen, t ex svenska, engelska och matematik. Utbildad personal erbjuder extra stöd för den som har särskilda behov. Det kan gälla inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller otillräckliga kunskaper i svenska språket.

Ämnen som erbjuds
Grundskola: Svenska, engelska och matematik.
Gymnasiet: Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap.

Antagning
Antagning sker genom en samlad bedömning av inskickade ansökningshandlingar, samtal med referenspersoner och/eller personlig kontakt.
Vid urvalsprocessen utgår vi från följande kriterier:

  • Sökanden som saknar grundläggande behörighet från grundskola eller gymnasium har förtur.
  • Vi ser till den sökandes motivation och intresse för att studera.
  • Vi bedömer om den sökande visar god social kompetens, t.ex. visar förmåga att reflektera över sin roll i grupper, se andras behov och ta hänsyn till dem.
  • Den sökande bör ha tillräckliga kunskaper i svenska för att tillgodogöra sig kursen/kurserna.

Du kan ansöka till Allmän kurs om du har fyllt 18 år och uppfyller något av dessa kriterier:

  • är svensk medborgare,
  • är folkbokförd i Sverige,
  • är medborgare i ett EU- eller EFTA-land
    eller
  • har permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och är folkbokförd i Sverige.

Vi har möjlighet att ta emot en mindre andel asylsökande med LMA-kort eller personer från ett icke EU/EFTA-land med samordningsnummer (oftast gäststuderande). Vid antagning av personer från ett icke EU/EFTA-land eller personer med LMA-kort prioriterar vi dem som har anknytning till huvudmannens samarbetspartners.

Leine Norén

Enhetsledare, lärare allmän kurs
leine.noren@alvsbyfolkhogskola.nu
0929-723 23 eller 070-320 16 61

Studietakt

100%

Plats

Älvsby folkhögskola

SISTA ANSÖKNINGSDATUM

Löpande antagning

KURSSTART

22 augusti 2022

KURSENS LÄNGD

1-3 läsår

SERVICEAVGIFT

800 kronor per termin.

CSN

Gymnasienivå och grundskolenivå

ÅLDER

18 år