Studerande

En tid på folkhögskola kan öppna många vägar. Du kanske vill läsa in behörighet för högskola eller du kanske vill utveckla ett intresse eller pröva en tanke med sikte på jobb. På folkhögskolan möter du en mångfald av människor med olika bakgrund och med många skilda skäl att studera. Kvalitén i undervisning kan bland annat mätas i tid, dvs den tid du får tillsammans med dina lärare och tillsammans med dina kurskamrater.
Här får du den möjligheten.