Idrott

längdskidåkning – skidorientering – orientering

Idrott Älvsbyn är ett samlingsnamn för den utbildning 
som bedrivs inom idrotterna längdskidåkning, 
skidorientering och orientering vid Älvsby folkhögskola 
och Älvsbyns gymnasium.

Skidlinjen vid Älvsby folkhögskola startade 1973. 1998 startade ett samarbete med Älvsbyns gymnasium om att tillsammans driva skidlinjen. Sedan hösten 2009 har samarbetet utökats till att gälla även idrotterna skidorientering och orientering.

Träningen bedrivs till viss del gemensamt för de olika idrotterna och till viss del grenspecifikt. Tre träningspass i veckan genomförs med hela gruppen och 1-2 träningspass i mindre grupper. Tester med bl.a. pulsmätning och kontroll av laktatbildning genomförs kontinuerligt och alla studerande får ett eget träningsprogram att följa som följs upp genom en träningsdagbok. Ett antal läger genomförs varje år, lägren är till för att höja kvalitén i träningen och dess längd är vanligen fem dagar. Skolan bidrar till lägerkostnaden men de är till viss del självfinansierade av den studerande själv och därför är de inte tvingande att delta i.

Träningstider läsåret 19-20:orientering-14 (Large)
Måndag 08.00-10.00, 18.00-20.00
Tisdag 14.00-16.00
Onsdag 14.30-16.30
Torsdag 08.00-10.00, 18.00-20.00

Älvsbyn ligger i norra Sverige. Som orienterare ska du vara beredd att använda både rullskidor och skidor i din träning. Snön lägger sig i mitten av november och går bort i april. Tiden där emellan bedrivs till mer än hälften med skidor på fötterna. 20 km skidspår ligger i direkt anslutning till skolan. Elljusspåret är 7 km och konstsnöspåret som är i drift tidigt på säsongen är 3 km långt. Spårsystem för skidorienteringsträning ligger även det i direkt anslutning till skolan. Orienteringsträning bedrivs på olika kartor i Älvsbyns närhet, men vi åker också till alla Norrbottens OF:s teknikträningar för att söka variation och för att öka kvalitén i träningen.
Skolan har ett gym där vår styrketräning bedrivs och en mindre sporthall som även den används. Till dessa två lokaler har du som studerande stor tillgänglighet under stora delar av veckan.

Internat
Som idrottsstuderande bor du inackorderad på folkhögskolan. Du har ett eget rum med dusch och toalett. Frukost, lunch och middag fram till fredag ingår i inackorderingsavgiften. (gymnasieeleverna äter lunch på gymnasieskolan.)

Ansök
Mellan 1 oktober och 1 december är ansökan till NIU öppen.
Du som är längdåkare söker här
Du som är orienterare/skidorienterare söker: här
…och du som tränar och tävlar i både längd och orientering/skidorientering lägger en ansökan i bägge länkarna.
Sista ansökningsdag 1 december.
Glöm inte att även göra en ansökning till en program vid Älvsbyns gymnasium och ange vilken inriktning för vilken specialidrott du väljer.

Förfrågningaridrott
Idrottens utbildningscentra
Älvsby folkhögskola
942 28 ÄLVSBYN

Idrottslärare vid idrottslinjen:

Ulf Karlsson (tjänstledig)
Utbildad idrottspedagog med medicininriktning. Sedan 1998 vid skidlinjen och som ansvarig för idrottsverksamheten på skolan. Mångårig erfarenhet som skidtränare/skidledare för såväl ungdomar som landslagsåkare. Även erfarenhet som fotbollstränare på skilda nivåer för såväl herr- som damlag.
Telefon: 070-370 20 41
E-post:  ulf.g.karlsson@afhs.nu

Sture Norén
Lärare och tränare med mångårig erfarenhet som skidtränare och orienteringstränare. Sedan 1989 vid skidlinjen och sex år inom Svenska skidförbundets landslagsverksamhet. Två år idrottsansvarig vid test och utvecklingscentrat Winternet – Luleå tekniska universitet.
Fystränare i elitfotbollslag. Förbundskapten för skidorienterarnas seniorlandslag.
Telefon: 070-372 20 75
E-post: sture.noren@afhs.nu

Sofia Sepänmaa Sparv:
Tidigare studerat vid skidgymnasiet Ljusdal. Utbildad vid Högskolan Dalarna på Idrottstränarprogrammet, samt vid VAL-Vidareutbildning av lärare med lärarlegitimation i ämnet Specialidrott. Även studerat vid Idrottens organisationslinje, Bosön folkhögskola. Arbetat vid Idrottslinjen sedan 2015 och tidigare arbetat vid andra skidgymnasier. Tidigare ledare för barn och ungdomar inom föreningslivet. Även erfarenhet som fotbollstränare på ungdom- och juniornivå.
Telefon: 070-370 12 60
E-post: sofia.sepanmaa@afhs.nu

Helena Lundkvist
Har gått på skidgymnasiet i Gällivare. Har sedan studerat tränarprogrammet på Umeå universitet. Jobbat vid idrottslinjen sedan hösten 2019.
Telefon: 076-142 76 66
E-post: helena.lundkvist@afhs.nu