Hem » Kurser » Individuell idrottsutveckling

Kursen är fulltecknad för 2023

Kursen är fulltecknad. Älvsby folkhögskola ger dig som är över 18 år möjlighet att kombinera träning inom längdskidåkning, orientering, skidorientering och paraskidåkning med studier eller arbete. Vi individanpassar kursen och kan ta emot sökande med olika träningsbakgrund.

Vår kurs Individuell idrottsutveckling genomförs som en distanskurs med fysiska träffar utifrån individens behov och möjligheter. Kursen riktar sig till dig som inte har stöd eller vägledning i din idrottssatsning på hemmaplan eller önskar ytterligare stöd och kompetens inom vissa områden. Du får här tillgång till en tränare/resursperson för att utveckla både dig själv, din träning och din kunskap inom din idrott.

Med utgångspunkt från individens behov och nivå inom sin idrott och hens ambitionsnivå skapas en utbildningsplan baserad på både teoretiska och praktiska moment som möjliggör utveckling till nästa nivå. Kursens mål är att ge individen verktyg och kunskap för att utvecklas i riktning mot sin egen målbild. För information om upplägg och genomförande, se mer information nedan.

Kursinnehåll

  • Teoretisk och praktisk utbildning inom skid- och/eller skidorienterings- och/eller orienteringsteknik både på barmark och snö med i genomsnitt 10 timmar per vecka.
  • Idrottsteori/träningslära
  • Teknik/teknikanalys
  • Taktik
  • Formtoppning
  • Kost och näring/återhämtning
  • Mental träning/balans i livet
  • Rehabilitering av skada och förebyggande träning

Kursens genomförande
Kursen varvar distansundervisning med fysiska träffar utifrån behov.
Kursen startar med en upptaktsträff där nuläge, målsättning, ambitionsnivå samt individens kunskaps- och träningsnivå identifieras. Utifrån denna inventering fastställs vilka områden som bör prioriteras och i vilken ordning delmomenten i kursen ska ligga. De fysiska träffarna planeras in och strukturen för distansundervisningen planeras.

Kunskapsinhämtning sker genom både teoretiska och praktiska övningar inom de olika delmomenten i kursen. Individen utmanas och stöds i att tillföra nya moment och/eller förändra sitt idrottsliga upplägg så att utveckling sker i linje med individens målbild.

Distansundervisningen kännetecknas av kontinuerlig dialog och utvärdering med utgångspunkt från träningsdagbok, ny kunskap och nya erfarenheter.

Vid de fysiska träffarna utvärderas den senaste perioden av distansundervisning. Teknik och praktiska moment genomförs och utvärderas. Vid behov genomförs tester under de fysiska träffarna. Deltagaren och läraren planerar kommande period och går igenom både teoretiska och praktiska moment som ska genomföras under nästa distansperiod.

För att antas vid Älvsby folkhögskolas idrottsutbildningar ska du bedriva din idrott på nivån att du tävlar regelbundet. Du har ambitionen att via tävling och träning utvecklas och förbättras inom din idrott. Olika individer befinner sig på olika nivåer i sin utvecklingstrappa. För oss är inte resultat det viktigaste utan det är din vilja, ambition och driv för att nå din nästa nivå och utveckling som är viktig.

Studietakt

50%

Plats

Distans

Kurslängd

från 1 termin och längre

Kurstid Läsår 2023-2024 

Varierar efter behov

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Kostnader för resor med skolans buss, mat och logi vid läger tillkommer. Kurslitteratur, material och spåravgift betalar deltagarna själva.

Sista ansökningsdag

Löpande antagning

Antagningsbesked

Löpande