Hem » Kurser » Kurs om konfirmation i Luleå stift

Varmt välkommen till kurs om konfirmation i Luleå stift.

Denna kurs är för dig som är ny i arbetet med konfirmation eller för dig som åter ska gå in i arbetet med konfirmander.

Denna kurs är för dig som är ny i arbetet med konfirmation eller för dig som åter ska gå in i arbetet med konfirmander. Fokuset i kursen ligger på konfirmandriktlinjerna och arbetet i den egna församlingen, därför kommer ni tillsammans med andra kursdeltagare att jobba med bland annat pedagogik, teologi och bibel. Du kommer också göra ett eget arbete kring konfirmandhandlingsplanen i två steg, själv och tillsammans med arbetslaget utifrån ämnena: världsbild, människosyn, kunskapssyn, samhällssyn, Gudsbild och bibelsyn.

Inför kursen förväntas du ha läst konfirmandriktlinjerna  samt den egna församlingens handlingsplan för konfirmandarbetet. Förutom de fysiska träffarna i Älvsbyn
samt distansträffen förväntas du att arbeta på hemmaplan där flera moment ingår. Förutom att du själv fördjupar dig förväntas du även att bjuda in kollegor för samtal kring delar i konfirmandriktlinjerna.

Innehåll i kursen

(som kan komma att justeras delvis):

Första träffen – Älvsby folkhögskola 12 september 2024
Introduktion av kursen där vi kommer att fördjupa oss i konfirmandriktlinjerna samt samtala om och jobba med bibeln och introducera hemuppgiften.

Andra träffen – på distans 17 oktober 2024
Uppföljning av hemuppgiften. Dopet kopplat till konfirmationen. Konfirmationens språk och våra språk som finns i stiftet.

Tredje träffen – på Älvsby Folkhögskola 12 november 2024
Hur man arbetar praktiskt. Metoder, risk och sårbarhetsanalys, hur samtalar man enskilt och i grupp med unga om tro och livserfarenheter. Hur man bygger upp ett konfirmationsarbetslag, arbeta med unga ledare. Det blir också presentation av hemuppgiften/mellanperiodsuppgiften.

Kursen görs i samverkan mellan Älvsby folkhögskola och Luleå stift

Marianne Hellgren

Församlingspedagog och kursutvecklare, Älvsby folkhögskola
marianne.hellgren@alvsbyfolkhogskola.nu
0929-723 16

Studietakt

Deltidsstudier

Plats

Träff 1 & 3 Älvsby folkhögskola, träff 2 Distans

KURSEN STARTAR

12 september 2024

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN

19 augusti 2024

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Folkhögskolan ska bidra till att studier vid skolan är tillgängliga och likvärdiga för deltagare med funktionsnedsättning. Därför frågar vi om detta när du anmäler dig.

KOSTNAD

Vi tar ut en avgift för kursmaterial och försäkring på 300 kr. Kostnad för lunch + fm och em fika på 400 kr tillkommer.

TEKNISK UTRUSTNING

För att kunna delta i kursen behöver du tillgång till en egen dator med internetuppkoppling och webbkamera. Headset rekommenderas varmt.

VAD KRÄVS AV DIG SOM DELTAGARE?

Förutom att det är viktigt med närvaro vid kurstillfällena, behöver man som deltagare också kunna avsätta tid för att genomföra kursuppgifter mellan träffarna motsvarande 20 timmar.