Svenska som andraspråk, grundläggande nivå

Hem » Kurser » Svenska som andraspråk, grundläggande nivå

Studera svenska var du vill!

Kursen är fulltecknad. Den här utbildningen är för dig som vill läsa Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Kursen ges på distans med fjärrlektioner på dator.

Utbildningens upplägg innebär att du behöver vara med och aktivt delta på en fjärrlektion via dator i veckan. Det kommer att finnas olika tider på förmiddag, eftermiddag och kväll, som du kan välja mellan. Utöver den obligatoriska lektionen kan du få lärarhjälp vid olika tidpunkter, antingen digitalt eller på Älvsby folkhögskola. Under utbildningen får du göra egna uppgifter men också läsa och ge muntlig eller skriftlig feedback på andra kursdeltagares uppgifter. Det ingår också att prata och diskutera med andra deltagare i grupp på fjärrlektioner.

Att studera vid folkhögskola innebär att både studera individuellt och lära och utvecklas tillsammans med andra.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll är enligt Skolverkets kursplan för Svenska som andraspråk grund. Utbildningen startar med en introduktionskurs som innehåller grammatiska baskunskaper samt en presentation av dig som deltagare. Efter introduktionen startar man med kursens olika moment. Vi använder oss av boken Språkgrunden (ISBN 978-91-44-12305-9).

Du kan ansöka till Svenska som andraspråk grund på distans om du har fyllt 18 år och uppfyller något av dessa kriterier:

  • är svensk medborgare
  • är folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i ett EU-och EES-land
  • har permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och är folkbokförd i Sverige.

Vi har möjlighet att ta emot en mindre andel asylsökande med LMA-kort eller personer från ett icke EU/EES-land med samordningsnummer.

Leine Norén

Enhetsledare, lärare allmän kurs
leine.noren@alvsbyfolkhogskola.nu
0929-723 23 eller 070-320 16 61

Studietakt

50%

Plats

Distans

Längd

Kursen är upplagd på två terminer, men tiden det tar att bli klar kan variera utifrån tidigare kunskapsnivå.

Studiestödsnivå (CSN)

Grund (behöver du hjälp att ansöka, kontakta Leine Norén)

Antagning

 

Kursstart

 Januari 2024 (vecka 3)

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Behörighetskrav

Klar med SFI D, eller motsvarande kunskaper.

Lärare

Maria Öqvist och Lena Tougoumova