Hem » Kurser » Teologi för diakoniarbetare

Fördjupning och reflektion

Arbetar du i församling och har diakonala uppgifter? Längtar du efter teologisk fördjupning och reflektion? Då är detta kursen för dig!

Det är inte alltid så enkelt att få tid till egen teologisk reflektion och fördjupning när man befinner sig mitt i församlingsarbetet. Samtidigt är detta viktigt för att känna att man har något att ge vidare och för att själv kunna växa och utvecklas. För att möta detta behov, som vi har sett i församlingarna, har vi nu tagit fram kursen Teologi för diakoniarbetare. Syftet med kursen är att den ska ge fördjupad kunskap om bibeln, kyrkans tro och bekännelse med utrymme för teologisk reflektion utifrån den egna tron och erfarenheten. Kursen berör alltså grundläggande teologiska teman, och har ett diakonalt perspektiv då vi fördjupar oss i ämnen som t ex diakonins teologi. Vi kommer också att jobba med hur detta ska kunna tillämpas i församlingens liv. Vi kommer dock inte att lära ut några speciella metoder för församlingsarbetet utan vill med den här kursen lyfta fram vikten av teologisk reflektion och fördjupning och att det har ett egenvärde i sig. Vi vill också rusta dig som kursdeltagare att på egen hand kunna fördjupa dig teologiskt.

Målgrupp

För dig som är församlingsanställd med diakonala uppgifter och som vill få teologisk fördjupning. Kursen är med andra ord till för diakoner, diakoniassistenter och andra med diakonala uppgifter i församlingsarbetet.

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi att inrikta oss på större teologiska teman för att ge dig en bredare teologisk grund att stå på och redskap att själv kunna fördjupa dig i frågor som känns aktuella. Kursen berör alltså grundläggande teologiska teman och har ett diakonalt perspektiv.

Kursen kommer innehålla föreläsningar, samtal, tid för enskild och gemensam reflektion, en fördjupningsuppgift som görs enskilt eller i en mindre grupp, samt andakter och gudstjänster. Allt detta tror vi ska hjälpa oss att tillsammans växa på djupet i vår kristna tro.

Tidsramar och upplägg

Hela kursen ges helt på distans. I distansundervisningen ingår tre träffar via videokonferenssystemet Zoom, samt uppgifter att jobba med mellan träffarna. Vi har även två kortare träffar, så kallade checkpoints, under hösten. Våra gemensamma träffar kommer att hållas följande datum:

Träff 1: 14-16 september
Träff 2: 18-20 oktober
Träff 3: 29 november – 1 december

Våra träffar pågår kl 8-17 alla dessa dagar.

Checkpoints
6 oktober och 18 november: Samling gruppvis i 2 timmar dagtid. Exakt tid beror på gruppindelningen som meddelas efter kursstart.

Vad krävs av dig som deltagare?

Eftersom det är viktigt att man är med på hela kursen, både träffar och checkpoints, så behöver man ha tydligt förankrat med sin arbetsledare att kursen inte krockar med arbetsuppgifter i församlingen. Mellan varje kurstillfälle ges uppgifter att arbeta med. Även detta är en viktig del av kursen och kräver att man som kursdeltagare kan avsätta tid för distansstudier motsvarande 4 timmar per vecka.

Mål

Kursen ska ge fördjupad kunskap om bibeln, kyrkans tro och bekännelse med utrymme för teologisk reflektion utifrån den egna tron och erfarenheten.

Teknisk utrustning

För att kunna delta i kursen behöver du tillgång till en dator med internetuppkoppling och webbkamera. Headset rekommenderas varmt.

Medverkande

Bo Eriksson, Skolpräst och lärare, Älvsby folkhögskola. Kursansvarig.
Johanna Rönnlund, Master i teologi
Antti Miettinen, Kursutvecklare och lärare i teologi

Med reservation för ändringar. 

Citat från tidigare deltagare i kursen Teologi för pedagoger – en kurs med liknande upplägg:

“Fantastiskt! Jag har lärt mig massor!”

“Jag har blivit inspirerad att fördjupa och lära mig mer även efter kursens slut.”

“Intressant och varierat. Bra med flera olika föreläsare”

 

 

Bo Eriksson

Skolpräst, kursutvecklare och lärare
bo.eriksson@alvsbyfolkhogskola.nu
070-290 98 75

Studietakt

Plats

Distans

DATUM

Träff 1: 14-16 september
Träff 2: 18-20 oktober
Träff 3: 29 november – 1 december

KOSTNAD

Vi tar ut en avgift för kursmaterial och försäkring på 300 kr.

I SAMARBETE MED

 

SISTA ANSÖKNINGSDATUM

16 maj 2022

Kursen är fulltecknad, genom att klicka på ansök nu kommer du till vår väntelista: