En gemensam plats i norr – hur delar vi kultur, identitet och språk

Hem » Projekt » En gemensam plats i norr - hur delar vi kultur, identitet och språk

Vi lär oss mer om samisk kultur, historia och det samiska språket.

Projektet är en del av en framåtsyftande kompetenshöjande och nätverkande fördjupning inför utveckling av bla en lång kurs. Syftet med detta projekt är att börja med att stärka oss själva i den egna förståelsen och kring ansvaret om vad det innebär att finnas och verka tillsammans inom Sápmi.

Fokus är insatser nu som möjliggör framtida verksamhet genom detta initiativ för att fortbilda lärare/personal inom del av skolans verksamhet. Vi har för avsikt att, genom att mötas och lära av varandra, lägga grunden för att vara en del av identitetsstärkande verksamhet inom samisk kultur, historia och det samiska språket. Målet är att bidra till att intresset för språket stärks, genom möjligheter att utöva och ta del av kultur på samiska.

Vårt gemensamma kulturarv finns runt om oss geografiskt och är en del av den verklighet som vi delar, samtidigt som vi ser att det finns så mycket att lära av varandra. Att utvecklas tillsammans sker genom möten och därför vill vi skapa möten i olika former som ger förståelse och kunskap. Vi inser att vi själva som lärare/personal behöver stärka vår egen kompetens under projekttiden för att fortsätta vidare för kommande satsningar på en lång kurs för unga vuxna. Där kommer ett viktigt inslag vara att kursen utgår från att vi befinner oss i Sápmi och vill ha med det i flera delar av kursen.

Samarbetspartners

Projektet pågår

2022-08-10 -- 2022-10-31

Vill du samarbeta

Filer

Fler projekt

En unik utbildningssatsning – Församlingsliv i Sápmi

En unik utbildningssatsning – Församlingsliv i Sápmi

Vi är mycket glada av denna unika utbildningssatsning där Älvsby folkhögskola fått ett viktigt och spännande uppdrag! Älvsby folkhögskola och Svenska kyrkan på nationell nivå har under 2023 påbörjat ett samarbete med en utbildningsinsats kring samiskt kyrkoliv som en del av att arbeta vidare för att nå målen i handlingsplanen för försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och det samiska folket. LÄS MER

Vän i Älvsbyn

Vän i Älvsbyn

Vän i Älvsbyn anordnar aktiviteter och utflykter där alla som vill kan vara med. LÄS MER

En hållbar framtid

En hållbar framtid

Projektet “En hållbar framtid” vid Älvsby folkhögskola tar avstamp i FN:s 17 globala mål. Genom föreläsningar, workshops och utställningar vill vi sprida information om hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld. LÄS MER