En unik utbildningssatsning – Församlingsliv i Sápmi

Hem » Projekt » En unik utbildningssatsning - Församlingsliv i Sápmi

Unik utbildningssatsning mellan Älvsby folkhögskola och Svenska kyrkan

Vi är mycket glada av denna unika utbildningssatsning där Älvsby folkhögskola fått ett viktigt och spännande uppdrag! Älvsby folkhögskola och Svenska kyrkan på nationell nivå har under 2023 påbörjat ett samarbete med en utbildningsinsats kring samiskt kyrkoliv som en del av att arbeta vidare för att nå målen i handlingsplanen för försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och det samiska folket.

Läs mer här

Mål och handlingsplan för den fortsatta försoningsprocessen – Svenska kyrkan

Utbildningsinsatsen kommer att erbjudas utvalda församlingar och pastorat i Luleå och Härnösands stift under 2024-2025. Syftet med utbildningen är att skapa ökad förståelse och kunskap inom samiskt kyrkoliv för att stärka och stödja församlingar i deras fortsatta arbete lokalt. Målgruppen är personal, ideella och förtroendevalda. Först ut under våren 2024 sker två gemensamma kursdagar i Gällivare och Jokkmokk i februari och därefter i Strömsunds pastorat i mars.

Kursledare är Antti Miettinen, teolog och Matilda Wiklund, lärare, från Älvsby folkhögskola, samt Lisbeth Hotti tematisk handläggare för samiskt kyrkoliv på Kyrkokansliet och Samuel Hellgren,teolog och handläggare för samiska frågor på Luleå stift.

Här berättar Ärkebiskop Martin Modeus och Samiska rådets ordförande Erik – Oscar Oscarsson
om utbildningen.

Samarbetspartners

Älvsby folkhögskola

Svenska kyrkan

 

Projektet pågår

Vill du samarbeta

Vill ni som företag, organisation eller skola arbeta med oss? Vi samverkar gärna! Klicka här för att läsa mer.

Filer

 

Fler projekt

En gemensam plats i norr – hur delar vi kultur, identitet och språk

En gemensam plats i norr – hur delar vi kultur, identitet och språk

Projektet är en del av en framåtsyftande kompetenshöjande och nätverkande fördjupning inför utveckling av bla en lång kurs. Syftet med detta projekt är att börja med att stärka oss själva i den egna förståelsen och kring ansvaret om vad det innebär att finnas och verka tillsammans inom Sápmi. LÄS MER

Vän i Älvsbyn

Vän i Älvsbyn

Vän i Älvsbyn anordnar aktiviteter och utflykter där alla som vill kan vara med. LÄS MER

En hållbar framtid

En hållbar framtid

Projektet “En hållbar framtid” vid Älvsby folkhögskola tar avstamp i FN:s 17 globala mål. Genom föreläsningar, workshops och utställningar vill vi sprida information om hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld. LÄS MER