En hållbar framtid

Hem » Projekt » En hållbar framtid

Hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld

Projektet “En hållbar framtid” vid Älvsby folkhögskola tar avstamp i FN:s 17 globala mål. Genom föreläsningar, workshops och utställningar vill vi sprida information om hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld.
Vi vill…

Vi vill med detta projekt bidra till en mer komplex, mer grundläggande offentlig diskussion om de utmaningar vi står inför, inte bara som samhälle utan också som individer. Vi vill genom ett flertal olika utbildningsinsatser, utställningar, föreläsningar och workshops öka kunskapen hos medborgarna om hur man som enskild person kan göra skillnad och bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi vill inspirera fler att engagera sig för en klimatsmart framtid.

Projektet “En hållbar framtid” vid Älvsby folkhögskola tar avstamp i FN:s 17 globala mål. Genom föreläsningar, workshops och utställningar vill vi sprida information om hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld. Projektet ska pågå i tre år och finansieras av Älvsbyns kommun, Anna Borgeryds minnesfond  samt Sparbanken Nord.

Samarbetspartners

Älvsbyns kommun

Anna Borgeryds minnesfond

Sparbanken Nord

 

Projektet pågår

2021-08-01-- 2024-08-01

Vill du samarbeta

Vill ni som företag, organisation eller skola arbeta med oss? Vi samverkar gärna! Klicka här för att läsa mer.

Fler projekt

En unik utbildningssatsning – Församlingsliv i Sápmi

En unik utbildningssatsning – Församlingsliv i Sápmi

Vi är mycket glada av denna unika utbildningssatsning där Älvsby folkhögskola fått ett viktigt och spännande uppdrag! Älvsby folkhögskola och Svenska kyrkan på nationell nivå har under 2023 påbörjat ett samarbete med en utbildningsinsats kring samiskt kyrkoliv som en del av att arbeta vidare för att nå målen i handlingsplanen för försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och det samiska folket. LÄS MER

En gemensam plats i norr – hur delar vi kultur, identitet och språk

En gemensam plats i norr – hur delar vi kultur, identitet och språk

Projektet är en del av en framåtsyftande kompetenshöjande och nätverkande fördjupning inför utveckling av bla en lång kurs. Syftet med detta projekt är att börja med att stärka oss själva i den egna förståelsen och kring ansvaret om vad det innebär att finnas och verka tillsammans inom Sápmi. LÄS MER

Vän i Älvsbyn

Vän i Älvsbyn

Vän i Älvsbyn anordnar aktiviteter och utflykter där alla som vill kan vara med. LÄS MER