Svenska som andraspråk 1, VT 2024

Hem » Kurser » Svenska som andraspråk 1, VT 2024

Studera svenska var du vill!

Kursen är fulltecknad. Den här utbildningen är för dig som vill läsa Svenska som andraspråk 1 på distans med fjärr-lektioner på dator.

Utbildningens upplägg innebär att du behöver vara med och aktivt delta på fjärrlektioner via dator. Det kommer att finnas olika tider för lektioner på förmiddag, eftermiddag och kväll, som du kan välja mellan. Utöver den obligatoriska lektionen kan du få lärarhjälp vid olika tidpunkter, antingen digitalt eller på Älvsby folkhögskola. Under utbildningen får du göra egna uppgifter men också läsa och ge muntlig eller skriftlig feedback på andra kursdeltagares uppgifter. Det ingår också att prata och diskutera med andra deltagare i grupp på fjärrlektioner.

Att studera vid folkhögskola innebär att både studera individuellt och lära och utvecklas tillsammans med andra.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL 

Utbildningens innehåll är enligt Skolverkets kursplan för Svenska som andraspråk 1. 

Du kan ansöka till Svenska som andraspråk 1 på distans om du har fyllt 18 år och uppfyller något av dessa kriterier:

  • är svensk medborgare
  • är folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i ett EU-och EES-land
  • har permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och är folkbokförd i Sverige.
Array

Leine Norén

Enhetsledare, lärare allmän kurs
leine.noren@alvsbyfolkhogskola.nu
0929-723 23 eller 070-320 16 61

Studietakt

50%

Plats

Distans

LÄNGD:

Kursen är upplagd på en termin.

STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN):

Gymnasienivå

SISTA ANSÖKNINGSDAG:

17 december

KURSSTART:

Vecka 2, 2024

KOSTNAD:

Undervisningen är kostnadsfri

BEHÖRIGHETSKRAV:

Klar med Svenska som andraspråk grund

LÄRARE:

Lena Tougoumova